Cora Coster

Cora Coster

Bestuursvoorzitter

Mijn naam is Cora Coster, geboren en getogen in Nijmegen. Sinds 1999 woon ik in Nieuwegein, waarvan de laatste 13 jaar in de wijk Doorslag. Na jarenlange ervaring als docent gezondheidskunde / zorg en welzijn ben ik inmiddels alweer ruim 9 jaar schoolleider op een school voor voortgezet onderwijs, waar ik twee vmbo teams aanstuur en o.a. de beleidsportefeuille leerlingenzorg beheer.

Waarom GroenLinks

Van alle politieke partijen in Nederland sluit het gedachtegoed van GroenLinks het beste aan bij mijn ideeën over de samenleving, een duurzame wereld en de zorg voor elkaar. 

In mijn dagelijks werk ervaar ik dat mensen groeien, wanneer zij worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen. Sommigen van hen hebben daar extra begeleiding bij nodig. De school is de maatschappij in het klein. Wanneer je uitgaat van de mogelijkheden en de daadkracht van mensen, werk je mee aan een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten. Een samenleving, waarin iedereen zich ongeacht geslacht,  geaardheid, cultuur, geloof, afkomst of beperking kan ontplooien en vorm kan geven aan zijn leven.  

GroenLinks zoekt naar een duurzaam antwoord op economische en sociale vraagstukken zoals werkgelegenheid, energie, milieu, zorg en wonen. Dit is ook terug te vinden in het programma en de actiepunten van GroenLinks Nieuwegein voor de komende 4 jaren. Deze oplossingsgerichte visie, waarbij hervormingen niet worden geschuwd, spreken me erg aan.

Functie binnen GroenLinks Nieuwegein

Sinds februari 2013 ben ik bestuursvoorzitter van de afdeling GroenLinks Nieuwegein.

Hiervoor heb ik me beschikbaar gesteld toen GroenLinks na de verkiezingsuitslag van oktober 2012 een moeilijke tijd doormaakte. Ik voelde sterk de behoefte me op enige wijze actief in te zetten voor deze partij. Als nieuw gekozen bestuur werken we aan het realiseren van een sterke afdeling met uitstraling.  Het organiseren van activiteiten voor leden en hen daar actief bij betrekken is van wezenlijk belang om de band tussen de leden en de partij te versterken.  Daar wil ik met het bestuur de komende periode meer prioriteit aan geven.