Marieke Schouten

Wethouder

Sinds 2001 woon ik met veel plezier in Nieuwegein,  eerst in Jutphaas – Wijkersloot en nu in de Fokkesteeg.  Ik heb me aangesloten bij GroenLinks, omdat het zo logisch was. Een partij die met visie wil werken aan  een samenleving waar mensen ondanks hun verschillende achtergrond, of wie ze zijn, of welke religieuze achtergrond ze ook hebben, kunnen wonen en werken. Met het GroenLinks team Nieuwegein wil ik me daar graag voor inzetten.

Ik ben geboren in 1963 in West Brabant, in het land van Heusden en Altena. Via de Nederlandse gezondheidszorg ging ik werken in Nepal waar ik 9 jaren woonde en werkte, met als focus het toegankelijk  maken van onderwijs, gezondheidszorg, en de arbeidsmarkt. Het was een politiek spannende tijd met een interne burgeroorlog. Daarna werkte ik vanuit Nederland in allerlei oorlogsgebieden in onze wereld om met kennisinstituten, met maatschappelijke organisaties, met bedrijven, de gevolgen van oorlog en geweld te verminderen. Nu ben ik leidinggevende van een organisatie die psychotrauma diagnostiek en onderzoek doet, vooral voor politiemensen, veteranen, vluchtelingen en iedereen die te maken heeft (gehad) met traumatiserende gebeurtenissen in zijn of haar leven. Ik ben bijzonder trots dat we als GroenLinks Nieuwegein een grote groep van betrokken mensen hebben, uit alle wijken, die zich wil inzetten voor Nieuwegein