Marieke Schouten

Fractievoorzitter

Ik ben Marieke Schouten, 50 jaar en woon sinds 13 jaar in Jutphaas/Wijkersloot. Daarvoor woonde en werkte ik voor een lange periode in Azië waar ik leiding gaf aan diverse ontwikkelingsprogramma's. Nu werk ik al weer ruim vier jaren als Directeur van de War Trauma Foundation (http://www.wartrauma.nl/), een organisatie die psychosociale programma's ontwikkelt met organisaties in oorlogsgebieden, voor mensen die getraumatiseerd zijn door oorlog. Daarnaast ben ik sinds november 2013 ook manager van het Psycho-diagnostisch Centrum, waar onder andere politieagenten terecht kunnen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt.

Mijn lange ervaring in het werken in veel verschillende landen heeft me geleerd dat mensen veel veerkracht hebben. Dat mensen zelfredzaam zijn en velen zich inzetten om actief betrokken te zijn in hun buurt, maar ook dat dit voor sommige groepen moeilijk of zelfs onmogelijk is.

Graag zal ik mij inzetten voor Nieuwegein als een open gemeente waar iedereen welkom is en waar aandacht is voor mensen die kwetsbaar zijn.Kwetsbaar omdat ze extra zorg nodig hebben, of omdat ze moeilijk aansluiting bij de arbeidsmarkt kunnen vinden. De komende jaren zal onder andere de transitie  van de AWBZ van landelijk naar de gemeente vorm gegeven gaan worden. Van ons allemaal wordt verwacht dat we meer verantwoordelijkheid gaan nemen. Wij willen initiatieven die het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis kunnen wonen, steunen en het mogelijk maken dat er voor hen passende zorg is. Zorg op maat is dan belangrijk, maar ook dat er een passend woningaanbod in Nieuwegein is.

De Nieuwegeinse politiek heb ik de laatste jaren vanaf de GroenLinks-zijlijn gevolgd. Ik kies voor GroenLinks omdat we de grote veranderingen die op komst zijn vanwege de decentralisaties en de bezuinigingen, niet uit te weg gaan. Maar ik wil daarbij wel oog houden voor mensen die kwetsbaar zijn en meebouwen aan een duurzaam en rechtvaardig Nieuwegein. GroenLinks biedt daarvoor alle mogelijkheden.