Monique de Beer

Raadslid

Met veel plezier zet ik mij in om het welbevinden van mensen te verbeteren. Dit doe ik op verschillende manieren: persoonlijk en professioneel en op verschillende niveaus. Sinds 1979 woon ik in Nieuwegein. De laatste 15 jaar in Vreeswijk. Vanuit betrokkenheid bij mijn eigen wijk ondersteun ik de bewonersorganisatie in Vreeswijk. De bewonersorganisatie Wijkplatform Vreeswijk heeft de ambitie om de accommodatie op Fort Vreeswijk open te houden voor zorg- en welzijnsactiviteiten, dicht in de buurt van de inwoners van de Nieuwegeinse wijk Vreeswijk en uit te breiden met een aantal toeristische activiteiten. Over de ervaringen die we opdoen in het proces om Fort Vreeswijk open te houden, houd ik een weblog bij, zie: http://moniquedebeer.nu

Mijn jarenlange ervaring als senior projectleider en beleidsadviseur  in de sectoren welzijn, gezondheidszorg, milieu en preventie heb ik kunnen verwerken in een stevige visie op de manier waarop wij het welbevinden van mensen zouden kunnen verbeteren en hoe dit te organiseren.  Een samenleving waarin emancipatie en solidariteit belangrijke waarden zijn, vormt hiervoor de basis.

Voor de nabije toekomst zou ik ondermeer graag inzetten op wijkgericht werken en toewerken naar  het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving. Hiervoor staat het volgende op mijn verlanglijstje:

  • Een betrouwbare gemeentelijke overheid: transparant, doen wat je belooft, toegankelijk
  • Verbeteren van wat er al is
  • Nieuwe manieren van samenwerken tussen professionals en inwoners
  • Faciliteren van het eigen probleemoplossend vermogen van bewoners door ondermeer meer speelruimte voor bewoners
  • Ouderen en jongeren meer in contact met elkaar

De visie van GroenLinks sluit goed aan bij hoe ik denk dat de wereld om mij heen beter zou kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de zorg in de toekomst: Iedereen krijgt de zorg die nodig is en professionals hebben handelingsvrijheid om dát te doen wat er op dat moment nodig is.
Niet de stopwatch regeert en er wordt niet gesproken over zorgproducten.