Monique de Beer

Monique de Beer

Fractievoorzitter, Raadslid

Met hart en hoofd zet ik mij in om Nieuwegein een socialere gemeente te maken. Dit doe ik op verschillende manieren: persoonlijk en professioneel en op verschillende niveaus. Sinds 1979 woon ik in Nieuwegein. De laatste 19 jaar in Vreeswijk. Vanuit betrokkenheid bij mijn eigen wijk ondersteun ik het bewonersinitiatief Dorpshuis Fort Vreeswijk.

Door mijn sociale hart ben ik betrokken geraakt bij GroenLinks Nieuwegein. GroenLinks is voor een sociaal en groen Nieuwegein een belangrijke partij die, wat mij betreft, een sterker geluid moet kunnen laten horen om meer het verschil te kunnen maken.
Mijn jarenlange ervaring als buurtwerker, hulpverlener, senior projectleider en beleidsadviseur in de sectoren welzijn, gezondheidszorg, milieu en preventie heb ik kunnen verwerken in een stevige visie op de manier waarop wij onze samenleving beter kunnen inrichten. Een samenleving waarin emancipatie en solidariteit belangrijke waarden zijn. Dit is voor mij een leidraad geweest in mijn eerste raadsperiode tot maart 2018.

In de raadsperiode 2018-2022 maak ik me weer sterk voor:

Dat mensen alle mogelijkheden kunnen benutten om hun eigen leven en leefomgeving vorm te geven. Belangrijk vind ik dat de gemeente zich laat kennen als een betrouwbare partner van inwoners; dat begint met inwoners serieus nemen door te doen wat je belooft en je open op te stellen en vertrouwen te hebben in deskundigheid en inzicht van inwoners die mee willen denken.
Net als veel inwoners heb ik ‘een broertje dood’ aan alsmaar nieuwe projecten in de plaats van goede basisvoorzieningen en aanbod.
Ik ben een voorvechter van het bieden van een extra handreiking aan mensen die de aansluiting met de huidige maatschappij moeilijk vinden, zoals laaggeletterden, nieuwkomers en mensen met een beperking. Ik zie om me heen dat voor hen vaak dingen mislopen. Sommige zaken zijn zo ingewikkeld geworden dat alleen heel hoogopgeleiden er een weg in kunnen vinden.
En natuurlijk wil ik weer erg mijn best doen voor goede toegankelijke zorg voor eenieder die dat nodig heeft.  Om te beginnen met een goed functionerend Geynwijs.
Kinderen liggen mij na aan het hart. Ik gun álle kinderen de beste ontwikkelkansen in een veilige omgeving.