Rien van Keulen

Commissielid

Als nieuwe Nieuwegeiner ben ik sinds begin 2018 actief voor GroenLinks in onze stad. Een gezonde, groene en eerlijke samenleving vind ik belangrijk.

De reden waarom ik samen met mijn vriendin naar Nieuwegein ben verhuisd, is juist dat groene karakter van deze stad. Daarom wil ik me inzetten om dat te behouden en verbeteren. Ik geloof dat je door goed te luisteren naar elkaar meer bereikt dat zo maar wat te roepen. Ik ga graag in gesprek met medebewoners om te ontdekken wat hen bezighoudt en zorgen baart, daar wil ik me voor inzetten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een internationaal personenvervoersbedrijf, ik kom met mensen van allerlei culturen en achtergronden in contact. Dit is boeiend en verrijkend - ik leer elke dag weer! Die kennis wil ik gebruiken om me in te zetten voor Nieuwegein en haar inwoners. In april 2018 ben ik geïnstalleerd als commissielid. Ik ga met name aan het werk in de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).