Nieuws over Cora Coster

Veranderingen in de zorg niet algemeen bekend

In de aanloop naar komende raadsvergadering over de WMO en de discussie over de jeugdzorg hebben fractie, kandidaat raadsleden en bestuur op zaterdag 22 februari in het centrum van Nieuwegein weer het publiek bevraagd. Dit keer met de vraag of men bekend is met de veranderingen in de zorg waarbij in 2015 de gemeente verantwoordelijk wordt voor financiering en uitvoering van een groot aantal zorgtaken, waaronder de WMO en jeugdzorg. GroenLinks maakt zich zorgen over de manier waarop de overgang van rijk naar gemeente plaatsvindt en de informatie hierover voor Nieuwegeinse inwoners.

Lees verder