Nieuws over Marieke Schouten

Vragen aan college over windmolenpark

D66 en GroenLinks Nieuwegein hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Nieuwegein. Aanleiding is het collegebesluit om ‘geen positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het verzoek van Waternet’ omtrent de realisatie van een windpark bestaande uit vijf windturbines.

 

Lees verder

Vluchtelingen welkom in Nieuwegein

GroenLinks is blij dat gemeente Nieuwegein een aanbod heeft gedaan aan het COA  om in het voormalig woonzorgcentrum Zuilenstein vluchtelingen op te vangen. In het voormalige woonzorgcentrum kunnen tot 140 mensen gehuisvest worden. 

Hierdoor komt er ook meer ruimte in de AZCs voor opvang voor de vele mensen die wekelijks ons land binnenkomen in de hoop hier een veilige en humane opvang te vinden.

Op 6 oktober wordt er voor inwoners een informatieavond gehouden bij het woonzorgcentrum (A Capella, Diepenbrocklaan). Ook Vluchtelingenwerk Nieuwegein is dan aanwezig om informatie te geven.

Veranderingen in de zorg niet algemeen bekend

In de aanloop naar komende raadsvergadering over de WMO en de discussie over de jeugdzorg hebben fractie, kandidaat raadsleden en bestuur op zaterdag 22 februari in het centrum van Nieuwegein weer het publiek bevraagd. Dit keer met de vraag of men bekend is met de veranderingen in de zorg waarbij in 2015 de gemeente verantwoordelijk wordt voor financiering en uitvoering van een groot aantal zorgtaken, waaronder de WMO en jeugdzorg. GroenLinks maakt zich zorgen over de manier waarop de overgang van rijk naar gemeente plaatsvindt en de informatie hierover voor Nieuwegeinse inwoners.

Lees verder