Nieuws over Mladen Acinger

“Kosten voor live streaming zijn veel te hoog!”

GroenLinks Nieuwegein vindt het van groot belang dat burgers de politiek goed kunnen volgen en wil daarvoor allerlei middelen inzetten. Momenteel ligt er een voorstel op tafel voor het onderzoeken van de mogelijkheden van het live streamen van raads- en commissievergaderingen van onze gemeente. De eerste uitkomsten laten hoge bedragen zien. “Te hoog”, aldus Acinger, “We geven hier geld aan uit dat van ons allemaal is. Het is dus vanzelfsprekend dat we hier verstandig en kritisch mee omgaan. Wij zijn groot voorstander van toegankelijk en transparant stadsbestuur. Echter, deze kosten vinden wij niet in verhouding staan tot de baten”.

Lees verder

GroenLinks voor betaalbaar livestream van raadsvergaderingen

GroenLinks Nieuwegein vindt transparantie en zichtbaarheid van bestuur erg belangrijk. De inwoners van Nieuwegein moeten mee kunnen kijken met wat er gebeurt in de politiek van Nieuwegein. Daarom heeft ook GroenLinks in juni 2018 ingestemd met het raadsbesluit om de gemeenteraadsvergaderingen online uit te zenden middels livestreaming. GroenLinks was en is kritisch op de kosten die dat met zich meebrengt. De geschatte kosten in juni waren tussen de €50.000,- en € 100.000,-. Een fors bedrag. Dus hebben we er toen al op aangedrongen om goedkopere opties te onderzoeken. Er ligt nu een adviesrapport waaruit naar voren komt dat de kosten voor livestreaming wel 4 keer hoger uitkomen dan de eerste raming. Die prijs voor de invoering van livestreaming vindt GroenLinks te hoog.

Lees verder

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt hebben recht op een baan

“Het realiseren van goede werkgelegenheid is een maatschappelijke opdracht voor alle overheidsorganisaties. Niet alleen de regionale brandweerorganisatie Veiligheidsregio Utrecht (VRU) maar ook andere regionale en gemeenschappelijke regelingen en door de gemeente gesubsidieerde organisaties zullen worden aangespoord om aan het quotum voor de garantiebanen te voldoen,” aldus raadslid Mladen Acinger.

Lees verder

Alle beleid is jeugdbeleid - GroenLinks Nieuwegein pleit voor een structureel samenhangend jeugdbeleid

Kinderen

“De situatie van Nieuwegeinse jongeren moet verbeteren” zegt Mladen Acinger; woordvoerder Jeugd van GroenLinks Nieuwegein. “Nieuwegein doet het niet goed als je kijkt naar risicofactoren die gezond en veilig opgroeien in de weg staan. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan: het opgroeien met weinig geld, psychologische of psychiatrische problemen, conflicten in het gezin, achterstand bij schoolprestaties en een ongezonde leefstijl. In Nieuwegein hebben meer jongeren hier last van dan in andere gemeenten om ons heen. Om de uitgangspositie van jeugd te verbeteren is een structureel en samenhangend jeugdbeleid echt nodig.”

Lees verder

GroenLinks slingert de discussie over het aanpak vuurwerkoverlast aan

Iedereen is het er over eens: het gebruik van consumentenvuurwerk leidt jaarlijks tot veel persoonlijke en maatschappelijke ellende. Maar om het vuurwerk afsteken aan banden te leggen, daar zijn de meeste fracties in de Nieuwegeins gemeenteraad nog niet toe bereid. Met de motie "Nieuwegein zonder vuurwerkoverlast" beoogde GroenLinks om Nieuwegein voor 2022 vuurwerkvrij te maken.

Lees verder