Nieuws over Monique de Beer

Verschil in levensverwachting en een leven in goede gezondheid niet acceptabel

Voor GroenLinks is het laten bestaan van verschil in levensverwachting en een leven in goede gezondheid tussen mensen met een laag en een (middel-)hoog inkomen onaanvaardbaar. Mensen met een laag inkomen leven gemiddeld zes jaar korter dan mensen met een gemiddeld of hoog inkomen en hun gezonde levensverwachting (de tijd dat je je gezond voelt) is vijftien jaar korter.

Lees verder

Kijk niet weg!

Algemene beschouwingen bij begroting 2020. De bespreking van de programmabegroting was het moment voor de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 4 juli 2019. Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Monique de Beer.

Lees verder

Verstandig omgaan met parkeerruimte is van groot belang voor een groene en leefbare binnenstad

GroenLinks heeft ingestemd met het voorstel ‘mobiliteitsoplossing Doorslagzone’. Met de kanttekening dat de partij wil voorkomen dat er in de toekomst een overcapaciteit parkeerplaatsen ontstaat. “Iedere parkeerplaats neemt ‘kostbare’ ruimte in beslag.” zegt fractievoorzitter Monique de Beer. “Ruimte die hard nodig is voor behoud van voldoende leefruimte in onze stad!”

Lees verder

Geef de meest kwetsbare inwoners een stem over hun thuis

“De gemeente Nieuwegein heeft een morele plicht voor onze kwetsbare inwoners,” aldus GroenLinks fractievoorzitter Monique de Beer. “We moeten ons als gemeente inspannen dat toekomstige bewoners en/of hun verwanten goed betrokken worden bij de inrichting van hun toekomstige woning. Zij moeten mínstens zo goed een stem krijgen als omwonenden. In de raadsvergadering van 22 mei stond het huisvesten van kwetsbare Nieuwegeiners op de agenda. De wensen en bedenkingen van omwonenden zijn goed meegenomen in het voorstel. De wensen en bedenkingen van de toekomstige bewoners zijn minder goed gehonoreerd. Daarom hebben we een motie ingediend.”

 

Lees verder

Nieuwe visie op Welzijn geeft ruimte aan bewoners

Nieuwegein was hard toe aan een nieuwe visie op welzijnswerk. Een visie die afstapt van een centraal gestuurd programma en aansluit bij de huidige tijdsgeest waarin er verschillende aanbieders zijn, formeel en informeel, en waarin meer plaats is voor nieuwe initiatieven waaronder ook bewonersinitiatieven. Een visie die aansluit bij het door de raad omarmde ‘right to challenge’ en de participatienota: ‘vertrouwen in de kracht van de stad’. In deze nieuwe visie is er erkenning voor het belang van een fysiek ontmoetingspunt in iedere wijk.

Lees verder