Nieuws over Monique de Beer

Toekomst Geynwijs

Wat GroenLinks al langer vermoedde, op basis van berichten van inwoners, is nu duidelijk geworden. Geynwijs functioneert niet voldoende en daarmee is de zorg aan inwoners niet goed gegarandeerd.
Problemen die ondermeer geconstateerd zijn: Het lukt niet om de wacht- en doorlooptijden terug te dringen naar afspraken die in de beschikking staan, de werkdruk is blijvend (te) hoog en er is sprake van veel verloop onder de (tijdelijke) medewerkers. Dit heeft zijn weerslag op de mensen die met hun hulp- en zorgvraag een beroep doen op Geynwijs.
Dat mag niet zo zijn.
Binnenkort moet de Gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om Geynwijs, onder te brengen in de gemeentelijke organisatie. Hierdoor zou er betere zorg aan inwoners gegeven kunnen worden 

Lees verder

Sociale wijkteams in Nieuwegein

Op 15 juli 2014 is vanuit de gemeente via een persbericht de oprichting van een stichting aangekondigd. In deze stichting zullen de sociale wijkteams worden ondergebracht ten behoeve van de transities in het sociale domein. De fractie van GroenLinks is wat verast over deze plotselinge stap die gezet is en heeft hier vragen in de vorm van een artikel 42 brief over gesteld.

Lees verder

Veranderingen in de zorg niet algemeen bekend

In de aanloop naar komende raadsvergadering over de WMO en de discussie over de jeugdzorg hebben fractie, kandidaat raadsleden en bestuur op zaterdag 22 februari in het centrum van Nieuwegein weer het publiek bevraagd. Dit keer met de vraag of men bekend is met de veranderingen in de zorg waarbij in 2015 de gemeente verantwoordelijk wordt voor financiering en uitvoering van een groot aantal zorgtaken, waaronder de WMO en jeugdzorg. GroenLinks maakt zich zorgen over de manier waarop de overgang van rijk naar gemeente plaatsvindt en de informatie hierover voor Nieuwegeinse inwoners.

Lees verder