Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2018

Graag presenteren we ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018: 'Nieuwegein, daar wil ik wonen'. Je kunt het programma via deze link downloaden. De tekst op de website is nog van ons huidige programma (2014-2018).

In ons verkiezingsprogramma is te lezen hoe de toekomstige fractie daaraan wil bijdragen. In de raadsperiode 2014-2018 heeft GroenLinks op diverse manieren besluitvorming beïnvloed of zelf initiatieven genomen. In het voorliggende programma kijken we ook terug op wat we hebben gedaan en bereikt, en ook op wat we soms wilden bereiken maar waar het niet is gelukt. We hebben dit programma geschreven met de inbreng van inwoners van Nieuwegein. Met hun ervaring en kennis, met de steun van kiezers, willen wij ons als GroenLinks inzetten voor een sociaal, gezond en duurzaam Nieuwegein. Wij zullen daarbij lastige keuzes niet uit de weg gaan.

Heb je vragen bij ons programma? Dan kun je die uiteraard stellen, mail dan naar mschouten@groenlinksnieuwegein.nl

Cora Coster, Voorzitter bestuur GroenLinks Nieuwegein
Marieke Schouten, Lijsttrekker GroenLinks Nieuwegein