Nieuws

Persbericht: Minima verdienen extra steun

Op zaterdag 25 februari hebben Geesje Werkman en Marianne Adema hun weekboodschappen gedaan bij de Konmar in Cityplaza . Geesje heeft een modaal inkomen, Marianne zit op het minimum. Zij werden daarbij vergezeld door Kees Vendrik ( tweede kamer fractie GroenLinks) en leden van Groen-Links Nieuwegein.
Geesje gaf een bedrag uit van 78,62 euro en Marianne 40,46 euro.

Lees verder

Persbericht: Plan brede school bedreigd?

De fractie van GroenLinks hecht zeer aan het tot stand komen van het Brede School Pro-ject in het plan met Hoog Zandveld-Lekboulevard.
Dank zij de samenwerking tussen verschillende instellingen en scholen is in deelplan 2 een prachtig multifunctioneel project geprojecteerd, dat een ideale leeromgeving voor kinderen ( en ouders) mogelijk maakt. Het project kan ook allerlei leerproblemen helpen voorkomen.
Op 24 februari ontving de fractie een “brandbrief” van de projectgroep Brede School waarin die zijn zorgen uitspreekt over de door ontwikkelaar BAM-Heilijgers opgestelde invulling van deelplan 2.

Lees verder

Persbericht: Erwtensoep bij het snoeien

Op zaterdag 4 maart zullen de vrijwilligers van de snoeigroep Galecop de handen uit de mouwen gaan steken. Het Rundubos in de noordwest hoek van Galecop wordt geschoond. Leden van Groen-Links en de Werkgroep Rundu komen meehelpen met deze klus.

Lees verder

Mooi resultaat begrotingsraad

Tijdens de begrotingsbehandeling 2006 heeft GroenLinks in samenwerking met andere fracties door middel van amendementen en moties een aantal zaken binnengehaald:

Lees verder

Extra steuntje in de rug voor Nieuwegeinse minima

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad van Nieuwegein op 15 december een amendement op de najaarsnota aangenomen. Uitvoering van het amendement zal de minima in 2006 een extra steuntje in de rug te geven door het verstrekken van een bijdrage om naar keuze te zwemmen, naar het theater te gaan of met openbaar vervoer te reizen.

Lees verder