Nieuws

Vragen over vuurwerk

Als gevolg van afsteken van vuurwerk is een brievenbus aan de Waterlelie in Nieuwegein totaal vernield. Ook ondervinden bewoners in de buurt van de Ratelaar tunnel overlast door het voortijdige geknal.
Voor GroenLinks Nieuwegein is dit reden om vragen hierover te stellen aan het College van B&W.

Lees verder

Burgernet beangstigend

De meeste fracties uit de Nieuwegeinse Raad hebben op donderdag 2 februari in euforische termen gesproken over het project Burgernet, dat zegt tot doel te hebben het gevoel van veiligheid te vergroten door burgers daarop invloed te geven. De politie schakelt deelnemers aan Burgernet in bij het opsporen van plegers van misdaad. Als subdoelstelling wordt nagestreefd: vergroten van de pakkans.
Zo op het eerste gezicht is er niets aan de hand, maar de opgewektheid is bespottelijk.

Lees verder

algemene beschouwing 2006

KLARE WIJN VOOR 2006
Met deze titel hield Manuel Sewgobind voor de eerste keer als fractievoorzitter op 10 november de algemene politieke beschouwing over 2006. Geen vrolijk verhaal..

Lees verder