Nieuws

De betonnen luchtkastelen van het college

Minstens een jaar geleden bleek uit krantenberichten, dat het college van Burgemeester en Wethouders een nota cultuurvisie met de titel "Beton moet bloeien" hadden laten opstellen. De nota lag al bij de pers en bij een groot aantal Nieuwegeinse culturele instellingen op het bureau. Niet echter bij de gemeenteraad.

Lees verder

Motie over grondverkoop de Zwaluw

Tijdens de interpellatie in de raadsvergadering van 22 november is door GroenLinks een motie ingediend. Deze motie is toen op 14 tegen 14 stemmen blijven steken en daardoor in de raadsvergadering van 18 december nogmaals in stemming gebracht. In die vergadering werd de motie wel aangenomen.

Lees verder

Vragen over brandbeveiliging en -preventie maatregelen

De ramp in Volendam heeft eenieder geschokt. Zo ook de fractie van GroenLinks. Ook wij hopen dat iets dergelijks nooit meer voorkomt. Wij voelen het als onze plicht om in ieder geval voor wat betreft Nieuwegein alles in het werk te stellen om, mocht er zich een noodsituatie voordoen, het aantal slachtoffers tot een minimum te beperken.

Lees verder

Discussie-avond over het nieuwe verkiezingsprogramma

Het bestuur van GroenLinks Nieuwegein nodigt haar leden, diverse maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerde Nieuwegeiners graag uit voor een discussie-avond over het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks Nieuwegein voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002.

Lees verder