Nieuws

GroenLinks wil versterking van de Raad van WMO-vragers.

GroenLinks is het niet eens met een aantal voorstellen van het College van B&W rondom regelingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Daarbij gaat het met name om de op te richten Raad van WMO-vragers.
In de wet staat dat die raad ten volle mee moet kunnen doen aan inrichten van de WMO-regelingen en verder dat die raad moet bestaan uit cliënten.

Lees verder

Armoede Nieuwegein uit

Het volgende persbericht is vandaag gepubliceerd:

Iedereen heeft het recht op een menswaardige plaats binnen onze gemeente.
Daarom is er in Nieuwegein vanuit verschillende organisaties en particulieren een initiatief ontstaan met betrekking tot de bestrijding van armoede. Inmiddels heeft dit initiatief geresulteerd in de voorgenomen oprichting van Platform Armoedebestrijding Nieuwegein.

Lees verder

Vragen veiligheid bewoner Lekboulevard.

In de wijk Lekboulevard blijkt onrust te zijn ontstaan over het feit dat een verdachte van een delict daar is komen wonen.
Na een gesprek met bewoners werd bekendgemaakt dat de burgemeester en de politie aan deze man hebben mee gedeeld dat ze zijn veiligheid niet kunnen garanderen
Daarop is deze man ondergedoken.
De fractie van GroenLinks hecht zeer aan een overheid die zorgdraagt voor de veiligheid van de individuele burger.

Lees verder

Oprichting Platform Armoedebestrijding Nieuwegein

Op 4 september is door een delegatie, bestaande uit Koen Böcker, Hans OIldenhof, Joke Baardemans en Bert Eggink, de startnotitie van het platform aangeboden aan wethouder Carla Breuer. In het overleg dat daarop volgde deed de wethouder een aantal toezeggingen.

Lees verder