Nieuws

Erwtensoep na het snoeien

Op zaterdag 4 maart hebben vrijwilligers van de snoeigroep Galecop het Rundubos in de noordwest hoek van Galecop geschoond. Leden van GroenLinks en de Werkgroep Rundu hebben meegeholpen aan deze klus.

Lees verder

Kinderen benauwd in de klas

Onlangs werd bekend dat metingen hebben uitgewezen dat in veel schoollokalen het gehalte aan Koolstofdioxide de maximaal toegestane waarde (MACwaarde) viermaal overschrijdt.
De fractie van GroenLinks hecht zeer aan een gezonde leeromgeving voor kinderen op school.

Lees verder

Boter bij de vis!

Dank zij GroenLinks WMO visienota verbeterd.

In de raadsvergadering van 16 februari is de visienota WMO op initiatief van GroenLinks op een aantal essentiële onderdelen verbeterd:

Lees verder

Pagina's