GroenLinks Nieuwegein blij met verbod Roundup

GroenLinks Nieuwegein maakt al sinds de invoering van chemische onkruidbestrijding met Roundup, bezwaar tegen deze wijze van onkruidbestrijding in Nieuwegein. Het verheugt de fractie dan ook zeer dat een motie hierover van de landelijke fractie van GroenLinks het gehaald heeft. In deze motie wordt om een verbod gevraagd op dit middel.

Om zicht te krijgen op gebruik en uitfasering van Roundup in Nieuwegein, heeft de fractie een artikel 42 aan het college gestuurd:

Geacht college,Zoals u wellicht inmiddels weet is vrijdag 16 september een motie in de Tweede Kamer aangenomen dat tot doel heeft  het gebruik van het product Roundup te verbieden door particulieren en gemeenten.Aangezien de gemeente Nieuwegein ook gebruik maakt van dit middel hebben we de volgende vragen:

  1. Heeft de gemeente het huidige gebruik van onkruidbestrijding met roudup geëvalueerd? Indien het antwoord hierop bevestigend is kunt u ons informeren over de resultaten?
  2. Binnen welke termijn wordt het gebruik van dit product afgeschaft gezien de aangenomen kamermotie?
  3. Is de gemeente, vooruitlopend op het feitelijke verbod, pro-actief dit schadelijke product binnen de gemeente aan het uitfaseren?
  4. Op welke wijze zal de onkruidbestrijding plaats gaan vinden op de plekken waar voorheen Roundup gebruikt werd?
  5. Welke financiele consequenties zal dit hebben?
  6. Gaat de gemeente stappen ondernemen om particulieren te informeren over het verbod op dit product?
  7. Gaat de gemeente stappen ondernemen om verkopers van dit product over het verbod op dit product voor particulieren te informeren?

Met vriendelijke groet,Namens GroenLinksfractie

---

Voor meer informatie waarom het verbod op Roundup noodzakelijk is:

http://www.greenpeace.nl/Nieuws_2011/Onkruidgif-Roundup-schadelijk-voor-mens-en-milieu-/