Daar wil ik wonen

Nieuwegein heeft de grenzen van groei bereikt, er zijn nog een beperkt aantal locaties beschikbaar die geschikt zijn voor woningbouw. Toch blijft de vraag naar betaalbare woningen in Nieuwegein groot. Nieuwegein is koploper op het gebied van het omvormen van leegstaande kantoren naar woningen. Daar is GroenLinks trots op. Ook in de komende periode wil GroenLinks zich blijven inzetten voor kantorentransformatie. Voor het toevoegen van nog meer woningen zijn goede voorwaarden nodig: de aanwezigheid van voldoende groen, mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen, om elkaar te ontmoeten, goede wandel- en fietsverbindingen, goede mix van duurzame woningen, autoluwe straten en een fijnmazig openbaar vervoernetwerk.

GroenLinks vindt het belangrijk dat 30% van de totale woningvoorraad in Nieuwegein bestaat uit sociale woningen, en dat de totale woningvoorraad ook woningen heeft in het duurdere segment.

Bij een gezonde stad waar het prettig wonen is, horen goede fiets- en ov-voorzieningen. Nieuwe vormen van mobiliteit: elektrische fietsen, de speed-pedelec, de scootmobiel, deelauto’s, bakfietsen, elektrische auto’s stellen andere eisen aan de infrastructuur van de stad. GroenLinks wil daarom meer ruimte voor fietsen en scootmobielen met verschillende snelheden. Dit kan door de auto te gast te laten zijn en ruimte te geven aan deze langzame vervoersmiddelen.

Bij alle grootschalige onderhoudsprojecten, bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte, bij wijzingen in een bestemmingsplan dringen we aan op het klaarmaken van die openbare ruimte voor langzaam verkeer en waar mogelijk een autoluwe omgeving. De voetganger en het langzaam verkeer leidend, de auto is volgend. Dit kan door het verlagen van de maximale snelheid voor auto’s naar 30km op alle buurt- en wijkwegen en door deze ook daarop in te richten

Kortom, wij staan voor:

 • Verdichting van Nieuwegein met voorwaarden: groene en sociale leefomgeving, groen met ecologische kwaliteit; goede langzaam verkeersverbindingen en winkels, zorgvoorzieningen in de buurt.
 • Minimaal 30% van totale woningvoorraad bestaat uit sociale woningen.
 • Betaalbare huurwoningen: beschikbare leefruimte in goede verhouding tot de huurprijs.
 • Transformatie van leegstaande gebouwen leidt altijd tot duurzame gebouwen.
 • Gemeente, en projectontwikkelaars, en (toekomstige)inwoners werken aan en investeren samen in de inrichting van de woonomgeving die rekening houdt met de veranderingen van het klimaat.
 • Goede langzame verkeersverbindingen tussen de wijken.
 • Meer ruimte voor langzaam verkeer, de auto is te gast. De Noordstedeweg wordt autoluw, de Herenstraat wordt fietsboulevard.
 • Op hoofdwegen in de bebouwde kom, inclusief de AC Verhoefweg, is de maximumsnelheid 50km.
 • Op buurt- en wijkwegen wordt de maximaal toegestane snelheid 30km en er wordt hierop gehandhaafd.
 • Veilige fietsroute Liesbosch.
 • Veilige stallingen bij openbaar vervoer, kleine winkelcentra en een netwerk van oplaadpunten
 • voor elektrische fietsen.