dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Wij willen dat de gemeente een actueel dierenwelzijnsbeleid heeft. Dit beleid is zichtbaar en toegankelijk voor inwoners op de gemeentelijke website. Ook zorgt de gemeente voor goede voorlichting over dierenwelzijn op de gemeentelijke website. Daarop is ook informatie te vinden over welke huisdieren gehouden mogen worden, waar inwoners terecht kunnen met gewonde dieren of zwerfdieren, met klachten over dierenwelzijn en meldingen van dierenmishandeling, of waar ze hun dode dieren kunnen brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de dierenbescherming, dierenambulance, dierenasiel en de vogelopvang.

Bij het beheer van het openbaar groen staat de bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop. Dierenwelzijn wordt een voorwaarde bij het geven van opdrachten voor beheer van de openbare ruimte waarbij verder gegaan moet worden dan het wettelijke minimum. Het bestrijden van plaagdieren dient zo diervriendelijk mogelijk te gebeuren en met zo weinig mogelijk schadelijke middelen.

Kortom, wij staan voor:

  • Dierenwelzijnsbeleid dat actueel is.
  • Inwoners weten waar ze moeten zijn voor meldingen van dierenmishandeling, opvang van dieren en het diervriendelijk houden van huisdieren.
  • Bij uitbesteding van onderhoud openbaar groen, is borgen van dierenwelzijn onderdeel van de opdracht.
  • Voor vervoer en opvang van zowel zwerfdieren als in het wild levende dieren wordt een vast bedrag per inwoner betaald aan de instanties die dit uitvoeren.