Een veilige en solide gemeente

Nieuwegein heeft een bijzonder diverse bevolking, van de geboren en getogen Nieuwegeiners tot geïmporteerde Brabanders, van mensen die zich ooit als vluchteling hebben kunnen vestigen tot mensen die voor de rust uit Amsterdam naar Nieuwegein zijn verhuisd. GroenLinks vindt het belangrijk dat we als inwoners van Nieuwegein daarbij ook kunnen terugvallen op een gezamenlijk uitgangspunt en wij zien dat in het eerste artikel van onze grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.

Ook in Nieuwegein blijft de samenleving veranderen. Inwoners willen niet alleen betrokken zijn bij het beleid dat wordt ontwikkeld en dat van invloed op hun leven is, maar ze willen en kunnen zelf bepalen welke oplossingen er zijn voor maatschappelijke problemen en nemen ook zelf initiatieven om deze aan te pakken. GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen regie hebben over hun eigen leven maar vindt het ook belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met mensen in kwetsbare omstandigheden. GroenLinks zal daarom enerzijds het eigen initiatief stimuleren en anderzijds willen we ook altijd oog houden op de grenzen van het eigen initiatief, voor collectieve belangen van de stad als geheel en voor kwetsbare mensen in het bijzonder.

GroenLinks wil dat we sámen zorgdragen voor een veilige woon- en leefomgeving. Investeren in preventie is belangrijk voor een veilige gemeente. Veel problemen rond veiligheid beginnen bij kansenongelijkheid en gebrek aan perspectief. Preventie betekent ook: investeren in ontplooiing van en perspectief bieden aan jongeren.

GroenLinks wil ook dat politie snel en daadkrachtig moet kunnen optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of mishandeld. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat. Ook beschermt de gemeente mede de privacy van haar inwoners.

Kortom, wij staan voor:

 • Artikel 1 van onze grondwet is zichtbaar voor iedereen op een prominente plek in de stad.
 • Inburgering van vluchtelingen is de verantwoordelijkheid van de gemeente samen met de vluchtelingen en maatschappelijke organisaties.
 • Onafhankelijke lokale media die lokale democratie hoog in het vaandel hebben en kritisch zijn.
 • Inwoners hebben ruimte om eigen plannen te maken en uit te voeren en de gemeente werkt daarin actief met hen samen.
 • Er zijn voldoende openbare ontmoetingsplaatsen en er is ondersteuning bij aanvragen van vergunningen of andere zaken voor hen die dat willen.
 • De internationale stedenband heeft wederzijdse kennisuitwisseling als doel.
 • Goede preventie die begint met zorgen voor passende werkgelegenheid voor jongeren en het aanpakken van uitval op scholen.
 • Zichtbare aanwezigheid van wijkagenten in de wijk: op straat, bij een spreekuur op school, in de wijken.
 • Snel en correcte handhaving door de politie.
 • Een tijdelijk experiment met gebruik van stopformulieren.
 • Instellen van vuurwerkzones en handhaven op overtreden van vuurwerkverbod.
 • Bemiddeling tussen daders en slachtofferers.
 • Aanpak van huiselijk geweld.