Elk kind en jongere een eerlijke kans

Een gelukkige jeugd in Nieuwegein, dat is ons ideaal. Voor veel kinderen en jeugdigen lukt dat dankzij de kracht van de jeugdigen zelf, hun ouders, het onderwijs en andere opvoeders. Soms zitten kinderen in een moeilijke opvoedsituatie en zijn er kinderen die problemen hebben. Het onderwijs speelt een grote rol in het bieden van kansen aan alle kinderen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet. Zij moet ervoor zorgen dat de jeugdigen en de opvoeders die hulp nodig hebben, gemakkelijk en tijdig de juiste hulp kunnen vinden. Jeugdzorg is geslaagd als we zeker weten dat we ook de kinderen en jongeren die te maken hebben met grote problemen een duurzaam perspectief kunnen bieden.

GroenLinks onderschrijft het belang van kunst en cultuur, ook op scholen. Deelnemen aan kunst en cultuur biedt mensen een positieve en zinvolle ontmoeting met anderen, waarin zij zich kunnen verbinden én zich kunnen onderscheiden.

Nieuwegein is de stad van onderwijs en techniek. Het Middelbaar Beroepsonderwijs behoort een volwaardige plek te hebben. Middelbaar Beroepsonderwijs op terreinen zoals onder andere gezondheid, ICT, techniek en logistiek. Wij willen dat de gemeente een actieve rol neemt in het bij elkaar brengen van bedrijven en onderwijsinstellingen om het aanbod van de opleidingen goed aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt en om werkgevers in Nieuwegein aan te sporen om voldoende leer- en stageplaatsen aan te bieden

Kortom, wij staan voor:

 • Gemeente, onderwijsinstellingen en werkgevers zetten zich samen in voor goed en passen onderwijs.
 • Sportclubs, zwemles, verenigingen en muzieklessen zijn ook toegankelijk voor kinderen uit kansarme gezinnen.
 • Duurzame sportvoorzieningen moeten op plaatsen liggen waar kinderen en jongeren veilig en gemakkelijk kunnen komen; kinderen en jongeren zijn welkom in de openbare ruimte.
 • Wachtlijsten zijn niet acceptabel bij dringende hulpvragen.
 • De zorg die sommige jongeren nodig hebben stopt niet ineens als ze 18 worden en stopt pas als er geen zorg meer nodig is.
 • Problemen met hangjongeren lossen we samen met jongeren en omwonenden op.
 • Kritisch zijn op uitgaven betekent ook kritisch op de kosten van de gemeente, zoals inzet van
 • medewerkers, regisseurs, toezichthouders, registratiesystemen, inkopers. Uitvoeringskosten worden in beeld gebracht.
 • Elk kind leert zwemmen.
 • Er moet een naadloze samenwerking zijn tussen de scholen en Geynwijs.
 • Financiële regelingen voor mensen die een inkomen rond het bestaansminimum hebben worden actief aangeboden aan de beoogde doelgroep.
 • Het uitbreiden van kunst- en cultuureducatie op scholen.
 • Eén keer per jaar worden alle 18-jarigen uitgenodigd in de Kom. Zij krijgen een kunst- en cultuur voucher voor hun 18de verjaardag.