Nieuwegein inspireert

Kunst en cultuur deel je, ook in Nieuwegein. GroenLinks wil dat Nieuwegein het maken, beleven en delen van een diversiteit aan kunst en cultuur weer belangrijk maakt, zodat het voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Dat vraagt om een infrastructuur waarin mensen cultuur kunnen delen, zoals podia, ateliers, muziek-en toneelverenigingen, musea, theaters, centra voor de kunsten, bibliotheken, festivals en evenementen. Het vraagt om beleid met (slim) geld, met sturen en terugverdienen. Het vraagt om informeren, stimuleren, creatief meedenken, zichtbaar maken van kunst in de wijken, partijen bij elkaar brengen, initiatieven ondersteunen - ook financieel.

Beeldende kunst in de openbare ruimte draagt bij aan de herkenbaarheid en leefbaarheid van buurt en stad. Nieuwegein herbergt een schat aan zulke kunst. Behoud van cultureel-historisch erfgoed is belangrijk. Wat GroenLinks betreft zijn ook nieuwe projecten, in samenwerking met kunstenaars en inwoners, welkom. Als mensen met talent opstaan heeft dat een positieve uitstraling op de stad. GroenLinks vindt het belangrijk dat we als Nieuwegeiners laten zien dat we trots zijn op onze toptalenten, prijswinnaars en succesvolle kunstenaars.

Kortom, wij staan voor

  • Het uitbreiden van kunst- en cultuureducatie op scholen.
  • Eén keer per jaar worden alle 18-jarigen uitgenodigd in de Kom. Zij krijgen een kunst- en cultuur voucher voor hun 18de verjaardag.
  • Kunst-in-de-wijk wordt gestimuleerd.
  • Het Nieuwegeinse cultureel erfgoed wordt in de schijnwerpers gezet: aantrekkelijker en toegankelijker voor algemeen publiek.
  • Nieuwegein stimuleert samenwerkingsprojecten van kunstenaars en inwoners.
  • Nieuwegeinse succesvolle kunstenaars worden in de schijnwerpers gezet.
  • Jongeren krijgen de ruimte voor hun eigen kunstuitingen door bijvoorbeeld ongewenste graffiti om te zetten in gewenste kunst.