Nieuwegein is prettig groen

De inwoners van Nieuwegein geven een hoge waardering aan ‘groen’. Bomen en planten spelen een belangrijke rol in hoe we ons voelen en hebben een positief effect op onze gezondheid. Wij zetten ons in voor het behouden en bevorderen van natuurwaarden. Bij het ontwerp van groen moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de ecologische kwaliteit van het groen. Ook als dit soms betekent dat het groen daarmee minder toegankelijk wordt.

Dankzij GroenLinks heeft Nieuwegein nu een groenstructuur met ecologische verbindingszones. Wij willen dan ook dat hierin geïnvesteerd wordt, zodat de ecologische kwaliteit hiervan verbetert en gewaarborgd blijft. Waar nieuw groen aangelegd of vervangen wordt, planten we waar mogelijk ‘eetbaar groen’ zoals fruit- en notenbomen indien dit ook ecologisch wenselijk is.

Met de invoering van de Omgevingswet in 2021 is de gemeente verplicht een Omgevingsplan op te stellen, waarin alle bestaande bestemmingsplannen en verordeningen (monumenten, bomenlijsten etc.) worden ondergebracht. GroenLinks wil dat in de uitwerking van deze wet voor Nieuwegein, het toezichthouden door de overheid op vergunningen, niet wordt geprivatiseerd. Normen voor de luchtkwaliteit en natuurwaarden, en de energietransitie dienen verankerd te zijn in de omgevingsvisie.

Kortom, wij staan voor:

  • Investeren in de groenstructuur en de ecologische verbindingszones zodat er voldoende functioneel groen is dat ecologische waarde heeft.
  • Behoud van natuurwaarden in park Oudegein.
  • Het opzetten van een duurzaamheidsfonds en groene leges.
  • Een kennisbank, toegankelijk voor iedereen, met informatie over lokale groene leveranciers, praktische tips over duurzame klussen in en rond je huis en vergroening van je tuin.
  • Het opwekken van meer en diverse vormen van duurzame energie: zonne-, windenergie.
  • Onderzoek naar warmte-koude opslag en andere nieuwe vormen van schone energie.
  • Het vastleggen van natuurwaarden en normen voor luchtkwaliteit in het Omgevingsplan
  • Snippergroen mag niet volledig bestraat worden.