duurzame energie

Schone energie en klimaatadaptatie

Onze ambitie om klimaatneutraal te zijn als stad is geen luxe maar noodzaak en wij willen inzetten op Nieuwegein klimaatneutraal in 2035. Er zijn veel kansen en mogelijkheden die beter benut kunnen worden. Daarbij gaat het om verminderen van energiegebruik en gebruik van meer duurzame energie. Het gaat ook over al die dagelijkse dingen die we doen die van invloed kunnen zijn op het klimaat: wat we kopen, waar we het kopen, hoe we omgaan met afval, vervoer, en nog meer. Wij willen dat Nieuwegein zich beter profileert als duurzame stad met initiatieven als Mooi Rijnhuizen, de Energieambassadeurs, het windpark op Het Klooster. Nieuwegein is de thuisbasis van prachtige kennisinstituten zoals het KWR Water Research Instituut en bedrijven die zich op innovatieve wijze inzetten voor duurzaamheid.

Bij nieuw- en verbouw wordt niet alleen gekeken naar duurzaamheid, maar ook hoe de woonomgeving zo kan worden ingericht dat er sprake is van goede waterberging, en toe-en afvoer. Ook huurders kunnen bijdragen aan Nieuwegein Energieneutraal.

Het terugbrengen van fossiel energiegebruik is een belangrijke pijler voor een klimaatneutrale stad. Het opwekken van voldoende duurzame energie, vormt een tweede belangrijke pijler. Dit moet een vast onderdeel zijn van alle (ver)bouwplannen, maar er is meer nodig. Daarbij denken we niet alleen aan het opwekken van wind- en zonne-energie, maar ook aan andere vormen van duurzame energie en energiebesparing die onderdeel moeten worden van het Nieuwegeinse beleid. Goed zicht blijven houden op die actuele innovaties en deze ook kunnen gebruiken in Nieuwegein is juist in onze dichtbevolkte regio van belang.

  • Nieuwegein is klimaatneutraal in 2035 waarbij de inwoners jaarlijks weten wat Nieuwegein heeft bereikt op weg hiernaartoe.
  • Het opzetten van een duurzaamheidsfonds en groene leges.
  • Een kennisbank, toegankelijk voor iedereen, met informatie over lokale groene leveranciers, praktische tips over duurzame klussen in en rond je huis en vergroening van je tuin.
  • De gemeente gaat inwoners actief helpen de drempels die nu worden ervaren bij groene oplossingen, weg te nemen.
  • Het opwekken van meer en diverse vormen van duurzame energie: zonne-, windenergie.
  • Onderzoek naar warmte-koude opslag en andere nieuwe vormen van schone energie.
  • Ambitieuze, duurzame prestatieafspraken met woningcorporaties en de naleving ervan.
  • Circulair bouwen wordt het uitgangspunt bij nieuwbouw
  • Alle (ver)nieuwbouw is energieneutraal en wordt niet meer aangesloten op aardgas.
  • Inwoners, hun ideeën, hun draagvlak, betrokkenheid bij besluitvorming is wat GroenLinks betreft, vanzelfsprekend.