Uitgelicht

Nieuwegein, daar wil ik wonen

Met deze visie gaan wij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in. In ons verkiezingsprogramma is te lezen hoe de toekomstige fractie daaraan wil bijdragen. We hebben dit programma geschreven met de inbreng van inwoners van Nieuwegein. Met hun ervaring en kennis, met de steun van kiezers, willen wij ons als GroenLinks inzetten voor een sociaal, gezond en duurzaam Nieuwegein. Wij zullen daarbij lastige keuzes niet uit de weg gaan.

Een Nieuwegein waar je graag wil wonen, omdat je:

 • In Nieuwegein sociaal, gezond en veilig kunt leven.
 • Zeker bent van je basisbestaan.
 • Goed en ruimhartig verzorgd wordt als je dat nodig hebt.
 • Betaalbaar kunt wonen.
 • Je kind een goede start kunt geven.
 • Jezelf kunt zijn.
 • Overal veilig op de fiets naar toe kunt.
 • Overal kunt profiteren van een groene omgeving.
 • Voorbereid bent op de toekomstige veranderingen in het klimaat.
 • Werk en bezigheden kunt vinden.
 • Door de gemeente wordt uitgenodigd om mee te doen.

De kandidaten

Om de plannen in het verkiezingsprogramma goed uit te voeren heeft de kandidatencommissie een mooie lijst samengesteld. Voor meer informatie over de verschillende kandidaten, kijk onder Mensen of klik op de naam van de kandidaat.

 1. Marieke Schouten
 2. Dirk de Knecht
 3. Mladen Acinger
 4. Monique de Beer
 5. Sylvana Noorbergen
 6. Lichelle Ankum
 7. Cora Coster
 8. Jan Willem Knop
 9. Cecillia Hofte
 10. Alma Feenstra
 11. Pouwel van de Siepkamp
 12. Hans van der Boor
 13. Erna Kotkamp

De speerpunten

Je kunt onze standpunten lezen in ons verkiezingsprogramma of op deze site. Met GroenLinks kies jíj er ook voor dat we in Nieuwegein:

 • Sociaal, gezond en veilig wonen.
 • Zeker zijn dat iedereen een basisbestaan heeft de zorg krijgen die nodig is.
 • Meer betaalbare woningen hebben.
 • Al onze kinderen met hun talenten en beperkingen het beste onderwijs geven.
 • Van de Noordstedeweg een fietsstraat maken.
 • Overal profiteren van een goed onderhouden groene omgeving.
 • In 2035 energieneutraal zijn.
 • Goede aansluiting hebben tussen beroepsopleiding en werkgelegenheid.
 • Optimaal gebruik maken van de ideeën, ervaring en kennis van inwoners.
 • Artikel 1 van de grondwet naleven. *

*Art. 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.