Uitgelicht

Namens het hele campagne team: bedankt voor jullie stem! De coalitie is gevormd! GroenLinks doet mee! 

Groenlinks blijft knokken voor alles wat kwetsbaar is!

De titel van ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 geeft aan dat GroenLinks Nieuwegein de komende jaren op zal komen voor alles wat tussen wal en schip dreigt te vallen. Of dit nu gaat om mensen, natuur of dieren, GroenLinks Nieuwegein wil ervoor zorgen dat in deze huidige tijd van bezuinigingen en een terugtrekkende overheid niet alleen economische waarde, maar ook andere waarden zichtbaar blijven en beschermd worden. Hoe we dit precies willen gaan doen, staat in het verkiezingsprogramma beschreven.

De kandidaten

Om de plannen in het verkiezingsprogramma goed uit te voeren heeft de kandidatencommissie een mooie lijst samengesteld. Voor meer informatie over de verschillende kandidaten, kijk onder Mensen of klik op de naam van de kandidaat.

 1. Erna Kotkamp
 2. Bert Eggink
 3. Marieke Schouten
 4. Monique de Beer
 5. Piet Samwel
 6. Cora Coster
 7. Hans van Beek
 8. Jan Willem Knop
 9. Alma Feenstra
 10. Annelies Heeres

De speerpunten

Je kunt onze standpunten lezen in ons verkiezingsprogramma of op deze site. De belangrijkste punten waar wat GroenLinks Nieuwegein geen speld tussen te krijgen is hebben we hieronder samengevat:

 1. Nieuwegein blijft groen, dus niet bouwen in het groen.
 2. In Nieuwegein wordt niet geboord naar schaliegas.
 3. Nieuwegein wordt de eerste gemeente waar vuurwerk centraal wordt afgestoken in plaats van door particulieren.
 4. De kwaliteit van zorg en welzijn blijft bestaan met ruimte voor bewonersinitiatieven en kleinschalig georganiseerde thuiszorg.
 5. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de jeugdzorg; de voortgang en kwaliteit van de jeugdzorg blijft gewaarborgd.
 6. Werkzoekenden worden in samenspraak met het bedrijfsleven adequaat toegeleid naar een baan.
 7. Lokale ondernemers die de omslag naar duurzaamheid willen maken, worden gestimuleerd.
 8. De gemeente faciliteert waar mogelijk bewonersinitiatieven en sluit daarmee aan op de daadkracht van bewoners.
 9. De gemeente Nieuwegein denkt mondiaal, handelt lokaal en stimuleert de lokale bedrijven, instellingen en scholen dit ook te doen.
 10. De gemeente is integer en informeert de inwoners tijdig en helder over haar plannen, wat wel en niet is bereikt en wat de financiële gevolgen zijn.