Uitgelicht

Nieuwegein, daar wil ik wonen

Dit zijn onze speerpunten uit het programma 2018-2022:

  • Sociaal, gezond en veilig wonen.
  • Zeker zijn dat iedereen een basisbestaan heeft de zorg krijgen die nodig is.
  • Meer betaalbare woningen hebben.
  • Al onze kinderen met hun talenten en beperkingen het beste onderwijs geven.
  • Van de Noordstedeweg een fietsstraat maken.
  • Overal profiteren van een goed onderhouden groene omgeving.
  • In 2035 energieneutraal zijn.
  • Goede aansluiting hebben tussen beroepsopleiding en werkgelegenheid.
  • Optimaal gebruik maken van de idee├źn, ervaring en kennis van inwoners.
  • Artikel 1 van de grondwet naleven. *

*Art. 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.