Uitgelicht

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 een besluit genomen over de nieuwe inrichting van begeleiding van WSW-medewerkers. GroenLinks heeft alle mensen die meegewerkt en mee-gedacht hebben met dit plan gecomplimenteerd. Het was niet hún en onze keus om de WSW-begeleiding zó ingrijpend te wijzigen. Toch is iedereen erin geslaagd om met een, voor alle partijen bevredigend, plan de toekomst in te gaan.

 

GroenLinks wilde nog 2 zorgpunten oplossen. Daarvoor hadden we 2 moties voorbereid.:
 
1. De wet verandert, beschut werk blijft.
GroenLinks heeft de afgelopen jaren geijverd voor het behoud van de locatie IJsselstein voor mensen die gebaat zijn bij een veilige, beschutte werkplek. In het donderdag 28 juni aangenomen voorstel over de inrichting toekomstige WSW en met een duidelijke toezegging van de wethouder, is GL er voldoende van overtuigd dat ook in de toekomst de locatie in IJsselstein beschikbaar blijft. De motie van GL met steun van PvdA, is met de toezegging van de wethouder overbodig geworden.
 

2. Laat de WSW niet aan efficiency ten onder gaan
GroenLinks heeft het College gevraagd zich aan te sluiten bij de oproep van gemeenten om de zogenaamde ‘efficiëncy-korting’van € 3000,- per wsw-werknemer ongedaan te maken. We willen immers dat er goede mogelijkheden blijven voor begeleid en beschut werk. De motie die GL met steun van SP en PvdA heeft ingediend.

 

De komende jaren zal GL met belangstelling volgen of mensen die baat hebben bij extra begeleiding bij vinden en behoud van werk en/of bij een beschutte werkplek in de nieuwe organisatie goed tot hun recht komen. Mocht u informatie hebben die van belang is dan horen we dat graag.