Vluchtelingen ook welkom in Nieuwegein

De fractie van GroenLinks heeft het college opgeroepen om haast te maken met het doen van concrete voorstellen voor de opvang van vluchtelingen in Nieuwegein.

GroenLinks vindt dat we als gemeente Nieuwegein de oproep van het COA en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om huisvesting ter beschikking te stellen, ter harte moeten nemen. Er is een snel groeiende groep vluchtelingen / vergunninghouders die in AZCs wachten op huisvesting in gemeenten. GroenLinks vindt dat wij als gemeente ook daarin onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Er is bereidheid onder Nieuwegeiners om een steentje bij te dragen om vluchtelingen te helpen, maar het is niet altijd duidelijk hoe ze dit kunnen doen of waar ze terecht kunnen. Er zijn ook mensen die bezorgd zijn en vragen hebben. GroenLinks fractie roept het college op om inwoners te betrekken bij het nadenken over hoe vluchtelingen kunnen worden opgevangen, en te zorgen voor goede communicatie.

Vluchtelingenwerk Nieuwegein (onderdeel van Vitras Maatschappelijk Werk) heeft heel veel kennis en ervaring en speelt een belangrijke rol in het informeren van mensen wat ze wel en niet kunnen doen. Meer informatie vindt u op: http://www.vlw-nieuwegein.nl/

Als u kleding wilt geven, dan kunt u terecht bij de kledingbank aan de  Archimedeslaan 6 in Nieuwegein  

http://www.kledingbank4nieuwegein.nl/kleding-brengen.html

Op de website van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, dat verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen,vindt u informatie over hoeveel mensen zich hebben aangemeld en hoe u kunt helpen:

https://www.coa.nl/nl/over-coa/feiten-en-cijfers https://www.coa.nl/nl/nieuws/hulporganisaties-zamel-gericht-spullen-in

http://www.hulpvoorvluchtelingen.nl/