Aandacht voor vluchtelingen in Nieuwegein

In Nieuwegein woont en integreert een grote groep vluchtelingen met een verblijfstatus, de zogenaamde statushouders. GroenLinks vindt dat de statushouders meer en beter geholpen kunnen worden het zich vestigen in hun nieuwe woonomgeving en bij het leveren van een bijdrage aan onze stad.
Daarvoor zijn 5 juli in de raad twee moties ingediend. Beide zijn met een ruime meerderheid aangenomen.

De motie "Specifieke beleidsvoornemens voor statushouders” roept het College op om samen met WIL meer maatwerk te bieden aan statushouders bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt. CDA, SP, PvdA en D66 hebben de motie van GroenLinks mede ingediend. De motie is met een meerderheid van 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.

De motie “Signaleren en behandelen van psychosociale problemen van statushouders” roept op om psychosociale problemen bij vluchtelingen en hun gezinnen beter te signaleren, begeleiden en te behandelen. Hierbij extra aandacht te besteden aan kinderen van statushouders. Deze motie is mede ingediend door partijen CDA, PvdA, Lokale Vernieuwing en SP en is met een meerderheid van 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.