Afdeling

Bestuur en fractie 2017
Bestuur en fractie 2017

Nieuwegein

De afdeling Nieuwegein bestaat nu nog uit leden uit Nieuwegein en Vianen. Vanwege het fusieproces van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, hebben de leden van Groenlinks uit de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden het initiatief genomen om een nieuwe afdeling op te richten. Sinds maart 2018 zijn de raadsleden namens GroenLinks in Nieuwegein Marieke Schouten (fractievoorzitter), Monique de Beer en Mladen Acinger.  Daarnaast wordt de fractie ondersteund door 2 commissieleden (Alma Feenstra en Rien van Keulen).

De fractie komt gemiddeld 1x per week bij elkaar op het Stadshuis. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom. 

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden: voorzitter Cora Coster (Nieuwegein), secretaris Rianne de Leur (Vianen), penningmeester Kees-Jan van Leeuwen en algemeen bestuurslid Hans van der Boor. 

Minimaal 1x per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. Tijdens deze vergaderingen wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, en de leden om hun mening gevraagd m.b.t. een aantal onderwerpen.

Het bestuur, verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de leden, komt ongeveer 1x per maand bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom.

Pers

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter.