Afdeling

Bestuur en fractie 2017
Bestuur en fractie 2017

Nieuwegein & Vianen

De afdeling Nieuwegein bestaat uit leden uit Nieuwegein en Vianen. In Vianen doet de afdeling politiek (nog) niet mee, maar in Nieuwegein zit GroenLinks na de verkiezingen van 19 maart 2014 met 2 leden in de raad. Sinds begin 2015 zijn de raadsleden namens GroenLinks in Nieuwegein Marieke Schouten (fractievoorzitter) en Monique de Beer.  Daarnaast wordt de fractie ondersteund door 2 commissieleden (Lieke Brouwer en Dirk de Knecht).

De fractie komt gemiddeld 1x per week bij elkaar op het Stadshuis. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom. 

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden: voorzitter Cora Coster (Nieuwegein), secretaris Rianne de Leur (Vianen) en penningmeester Jan Willem Knop. Het bestuur zoekt aanvulling/vervanging met minstens één maar indien mogelijk meer nieuwe bestuursleden. Mocht je interesse hebben, stuur dan een bericht naar nieuwegein@groenlinks.nl.

Minimaal 1x per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. Tijdens deze vergaderingen wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, en de leden om hun mening gevraagd m.b.t. een aantal onderwerpen.

Het bestuur, verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de leden, komt ongeveer 1x per maand bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom.

Pers

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter.