Afdeling

Nieuwegein

De afdeling Nieuwegein groeit en bloeit. Het aantal stemmen op GroenLinks heeft zich ruim verdubbeld en de fractie heeft zich meer dan verdubbeld. Deze raadsperiode is Marieke Schouten aan de slag als wethouder. Sinds juni 2018 zijn de raadsleden namens GroenLinks in Nieuwegein: Monique de Beer (fractievoorzitter), Mladen Acinger en Alma Feenstra. Daarnaast wordt de fractie ondersteund door Rien van Keulen als commissielid.

De fractie komt gemiddeld 1x per week op maandagavond bij elkaar op het Stadshuis. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom. De eerste maandag van de maand is er spreekuur in het stadshuis. Wilt u ons even spreken of de fractievergadering bijwonen? Stuur dan een bericht naar nieuwegein@groenlinks.nl

Regelmatig lopen bij GroenLinks MaS-stagiaires (Maatschappelijke stage) en andere belangstellenden mee die meer willen weten over het functioneren van de Nieuwegeinse politiek. Wil jij ook meer weten? Stuur dan een bericht naar nieuwegein@groenlinks.nl

Het bestuur bestaat uit 3 leden: voorzitter Cora Coster, secretaris Rianne de Leur, penningmeester Kees-Jan van Leeuwen. Het bestuur, verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de leden, komt ongeveer 1x per maand bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom. Een mailtje naar coracoster@gmail.com en je bent erbij.

Voor de Nieuwegeinse leden van GroenLinks wordt minimaal 1x per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. Tijdens deze vergaderingen wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en wordt de leden om hun mening gevraagd m.b.t. een aantal onderwerpen.

Campagneteam
Voor de komende verkiezingen van de Provincie (en 1ste kamer) op 20 maart 2019 en Europa (van 23 tot 26 mei 2019 ) gaan we het campagneteam activeren.

Bijwonen gemeenteraadsvergadering
De vergaderingen van de Gemeenteraad zijn openbaar. Net als de commissievergaderingen. Het bijwonen van deze vergaderingen is heel informatief. Je ziet de fractieleden van GroenLinks hun best doen om de juiste besluiten te (laten) nemen. Je krijgt zeker ook een indruk van het speelveld waarin zij moeten opereren.
De vergaderingen van de raad zijn 1x per maand op donderdag en van de commissies 1x per maand op woensdag en donderdag. Voor het bijwonen van een vergadering hoef je je niet eerst te melden.
Op de website van de gemeente vind je bij organisatie en bestuur informatie over de gemeenteraad. Hier vind je ook iedere maand de agenda voor de raad en de commissies.
 
Wil je op de één of andere manier jouw bijdrage leveren aan een groen, duurzaam en sociaal Nieuwegein? Kijk dan op DOE MEE

Pers

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter Monique de Beermoniquedebeer@xs4all.nl