Nieuws

Uit de raadsvergadering 23 en 26 juni 2017: Verduurzamen woningvoorraad - Economische Visie - Windmolens

Verduurzamen woningvoorraad

Op donderdag 23 juni hadden we een volle agenda. Vorige maand heeft GroenLinks samen met D66 en de SP een motie ingediend om in de prestatieafspraken nog scherper in te zetten op verduurzamen van de woningvoorraad (die zijn de afspraken die de gemeente maakt met woningcorporaties) . Toen staakten de stemmen en vanavond werd de motie daarom opnieuw in stemming gebracht. En uniek maar waar: opnieuw staakten de stemmen en dan wordt een motie automatisch verworpen. Erg jammer en wat ons betreft een gemiste kans.
 

Lees verder

Uit de raadsvergadering 18 en 22 mei ’17

De raadsvergadering van 18 mei had een heel volle agenda met diverse onderwerpen en heel veel moties en amendementen. Te veel om op één avond te behandelen. Maandag 22 mei werd de vergadering voortgezet.

GroenLinks motie ‘Veiliger fietsen Ravenswade’ aangenomen

Op het bedrijventerrein Laagraven / De Liesbosch neemt de verkeersdrukte toe. Er wordt al jaren aandacht gevraagd voor de onveilige situatie voor fietsers. Laagraven Investment (groep van bedrijven) wil nu een wijziging in het bestemmingsplan zodat de wegenstructuur kan worden aangepast. Wij vonden het heel teleurstellend dat er in de startnotitie erg weinig aandacht was voor het verbeteren van fietspaden en daarmee de veiligheid voor fietsers. Samen met de PvdA, iB, Stadspartij Núwegein, CDA en D66 hebben we een motie ingediend die het college oproept om verbetering van fietsroutes en de veiligheid van fietsers onderdeel van de plannen te maken en daarbij ook de Fietsersbond te betrekken. De motie werd breed gesteund door de raad, met uitzondering van 2 partijen.  

Lees verder

En de winnaar is ...

... De Knotgroep Nieuwegein is winnaar geworden van het Groene Lintje 2017 in Nieuwegein!

Uit het jury rapport: 

De Knotgroep is een groep van actieve en enthousiaste Nieuwegeinse vrijwilligers die zich bezighoudt met het knotten van wilgen, en met landschapsbeheer rond Nieuwegein.
Knotten zijn een belangrijk gegeven in ons landschap: ze bieden bescherming voor het vee tegen allerlei weersomstandigheden, ze zijn voedselbron voor muizen en insecten, broedplaats voor vogels en bieden weelderige variatie en een strak polderlandschap. Maar daarvoor moeten ze wel tijdig en kundig geknot worden. Dat doet de knotgroep, die al sinds 1982 bestaat.
De jury wil de Knotgroep graag feliciteren met hun vasthoudendheid, met een positieve inzet, om op heel praktische wijze bij te dragen aan behoud van natuur.  De jury kent dan ook graag het Groene Lintje 2017 toe aan de Knotgroep Nieuwegein en wenst hen nog vele jaren  vriendschap, en energie toe om bij te blijven dragen aan ons mooie landschap. 

 

Lees verder

Impressie van onze MAS-stagiaires

Kaan Kaya:

Toen ik opzoek ging naar een Mas stage, kwam ik op Facebook een aanbod tegen van GroenLinks. Politieke discussies op tv heb ik altijd al interssant gevonden. Ook de verschillende standpunten van partijen vond ik interssant. Ik wist nog niet heel veel van GroenLinks. Dit was dus een kans om een kijkje te nemen in de keuken van de Nieuwegeinse GroenLinks. 

Lees verder

Nominaties en uitreiking van het Groene Lintje

Naar aanleiding van een oproep in de week- en dagbladen andere nieuwsmedia om inwoners, organisaties en bedrijven die zich op een onderscheidende manier hebben ingezet voor de natuur, milieu en duurzaamheid zijn de volgende personen genomineerd:

  1. Jaco D. de Visser, architect van Huis de Wiers en oprichter van Bureau JDdV architecten. Duurzaam bouwen en energiebeheer is voor het bureau een vanzelfsprekend uitgangspunt.
  2. Dorathé van Doorn, oprichter van WederX, de was- en strijkservice annex fietstaxidienst. Een bijzonder initiatief met vele sociale en duurzame aspecten
  3. Frans van Erven, de draaiende en dragende persoon bij Cirkeltje Rond. Een bijzondere buurttuin waar de hele omgeving van geniet.
  4. De Knotgroep Nieuwegein. Een hele actieve groep die zich inzet voor het landschapsbeheer in zowel Nieuwegein als in de omgeving.

De jury beraadt zich thans over de inzendingen. Tijdens de Duurzaamheidsmarkt die op zondag 21 mei in het Natuurkwartier plaatsvindt wordt om 14.00 uur de winnaar bekend gemaakt en het lintje uitgereikt.

Oproep om te nomineren voor het Groene Lintje

Het is voor GroenLinks, afdeling Nieuwegein, een goede traditie om jaarlijks het Groene Lintje uit te reiken aan een inwoner die zich vrijwillig inzet voor het behoud van de natuur en duurzaamheid. Ook kan een bedrijf of organisatie worden voorgedragen organisatie of bedrijf die zich op onderscheidende  wijze hebben ingezet voor het behoud van de natuur en duurzaamheid. In 2016 hebben de vrijwilligsters van de Kruidentuin het lintje ontvangen. Met  het Groene Lintje wil GroenLinks haar waardering laten zien en mensen inspireren.

Initiatieven die genomineerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld het aanleggen van een stads-groentetuin, het plaatsen van zonnepanelen, het opruimen van zwerfvuil, energiebesparende maatregelen of het verduurzamen van een woning of bedrijf.

Ken je een inwoner die geheel vrijwillig, een bedrijf of organisatie, actief in Nieuwegein die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier hebben ingezet voor de natuur en duurzaamheid? Dan kun je die voordragen.   

De nominatie voor het lintje met een korte motivatie kun je voor 10 mei 2017 mailen aan: nieuwegein@groenlinks.nl     

Uit de lijst van genomineerden wordt door een jury de uiteindelijke winnaar aangewezen. Afhankelijk van de inzendingen kunnen er twee lintjes uitgereikt worden. Een voor een inwoner en een voor een bedrijf of organisatie. De uitreiking vindt plaats op zondag 21 mei (14.00 uur) tijdens de Duurzaamheidsmarkt in het Natuurkwartier.

Je nominatie wordt met belangstelling afgewacht.

Pagina's