Nieuws

Hans van Beek, secretaris van GroenLinks afdeling Nieuwegein, overleden

Beste leden en andere belangstellenden,

Deze keer komen wij met verdrietig nieuws. Op 31 juli is Hans van Beek overleden.

Hans van Beek werd in februari 2013 secretaris van het afdelingsbestuur GroenLinks Nieuwegein, ‘gewoon’ omdat hij wilde helpen. Hans was een bijzonder, aimabel, integer mens die hield van schoonheid, humor, en oog had voor de bijzondere kleine en grote dingen van het leven. Hans was een fijne gastheer bij alles wat met GroenLinks te maken had. De bestuursvergaderingen waren bij hem thuis, altijd met goede koffie en chocolade.

Vaak woonde hij raadsvergaderingen bij, hij bracht steevast chocoladerepen mee voor de GroenLinks raadsleden. Hij vond het een lange zit maar was ook een goede observator en hij sprak regelmatig zijn verwondering uit over wat hij zag.

Hans werd ziek in 2016 en onderging de onderzoeken en behandelingen met optimisme maar ook met vragen.

Hans was een bijzonder mens, wij zullen hem missen en zullen de goede herinneringen aan hem en wat hij heeft betekend in het GroenLinks bestuur met grote waardering met ons meenemen.  Wij wensen zijn broers, schoonzussen, zijn vrienden en vriendinnen,  veel sterkte toe.

Namens het bestuur:   Namens de fractie:
Cora Coster   Marieke Schouten
Jan Willem Knop   Monique de Beer
    Erna Kotkamp
    Lieke Brouwer

 

Uitnodiging kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

Nieuwegein,  juli 2017

Beste Nieuwegeinse leden en sympathisanten van GroenLinks,

In maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wij hopen dat het succes van de landelijke beweging ook in Nieuwegein tot een mooie verkiezingsuitslag voor GroenLinks zal leiden en dat onze fractie, die nu uit twee personen bestaat, op z’n minst verdubbeld zal worden. Dat kan alleen als we met een krachtige kieslijst deelnemen. We nodigen daarom kandidaten uit zich te melden.

Lees verder

Uit de raadsvergadering 23 en 26 juni 2017: Verduurzamen woningvoorraad - Economische Visie - Windmolens

Verduurzamen woningvoorraad

Op donderdag 23 juni hadden we een volle agenda. Vorige maand heeft GroenLinks samen met D66 en de SP een motie ingediend om in de prestatieafspraken nog scherper in te zetten op verduurzamen van de woningvoorraad (die zijn de afspraken die de gemeente maakt met woningcorporaties) . Toen staakten de stemmen en vanavond werd de motie daarom opnieuw in stemming gebracht. En uniek maar waar: opnieuw staakten de stemmen en dan wordt een motie automatisch verworpen. Erg jammer en wat ons betreft een gemiste kans.
 

Lees verder

Uit de raadsvergadering 18 en 22 mei ’17

De raadsvergadering van 18 mei had een heel volle agenda met diverse onderwerpen en heel veel moties en amendementen. Te veel om op één avond te behandelen. Maandag 22 mei werd de vergadering voortgezet.

GroenLinks motie ‘Veiliger fietsen Ravenswade’ aangenomen

Op het bedrijventerrein Laagraven / De Liesbosch neemt de verkeersdrukte toe. Er wordt al jaren aandacht gevraagd voor de onveilige situatie voor fietsers. Laagraven Investment (groep van bedrijven) wil nu een wijziging in het bestemmingsplan zodat de wegenstructuur kan worden aangepast. Wij vonden het heel teleurstellend dat er in de startnotitie erg weinig aandacht was voor het verbeteren van fietspaden en daarmee de veiligheid voor fietsers. Samen met de PvdA, iB, Stadspartij Núwegein, CDA en D66 hebben we een motie ingediend die het college oproept om verbetering van fietsroutes en de veiligheid van fietsers onderdeel van de plannen te maken en daarbij ook de Fietsersbond te betrekken. De motie werd breed gesteund door de raad, met uitzondering van 2 partijen.  

Lees verder

En de winnaar is ...

... De Knotgroep Nieuwegein is winnaar geworden van het Groene Lintje 2017 in Nieuwegein!

Uit het jury rapport: 

De Knotgroep is een groep van actieve en enthousiaste Nieuwegeinse vrijwilligers die zich bezighoudt met het knotten van wilgen, en met landschapsbeheer rond Nieuwegein.
Knotten zijn een belangrijk gegeven in ons landschap: ze bieden bescherming voor het vee tegen allerlei weersomstandigheden, ze zijn voedselbron voor muizen en insecten, broedplaats voor vogels en bieden weelderige variatie en een strak polderlandschap. Maar daarvoor moeten ze wel tijdig en kundig geknot worden. Dat doet de knotgroep, die al sinds 1982 bestaat.
De jury wil de Knotgroep graag feliciteren met hun vasthoudendheid, met een positieve inzet, om op heel praktische wijze bij te dragen aan behoud van natuur.  De jury kent dan ook graag het Groene Lintje 2017 toe aan de Knotgroep Nieuwegein en wenst hen nog vele jaren  vriendschap, en energie toe om bij te blijven dragen aan ons mooie landschap. 

 

Lees verder

Impressie van onze MAS-stagiaires

Kaan Kaya:

Toen ik opzoek ging naar een Mas stage, kwam ik op Facebook een aanbod tegen van GroenLinks. Politieke discussies op tv heb ik altijd al interssant gevonden. Ook de verschillende standpunten van partijen vond ik interssant. Ik wist nog niet heel veel van GroenLinks. Dit was dus een kans om een kijkje te nemen in de keuken van de Nieuwegeinse GroenLinks. 

Lees verder

Pagina's