Nieuws

Alle beleid is jeugdbeleid - GroenLinks Nieuwegein pleit voor een structureel samenhangend jeugdbeleid

Kinderen

“De situatie van Nieuwegeinse jongeren moet verbeteren” zegt Mladen Acinger; woordvoerder Jeugd van GroenLinks Nieuwegein. “Nieuwegein doet het niet goed als je kijkt naar risicofactoren die gezond en veilig opgroeien in de weg staan. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan: het opgroeien met weinig geld, psychologische of psychiatrische problemen, conflicten in het gezin, achterstand bij schoolprestaties en een ongezonde leefstijl. In Nieuwegein hebben meer jongeren hier last van dan in andere gemeenten om ons heen. Om de uitgangspositie van jeugd te verbeteren is een structureel en samenhangend jeugdbeleid echt nodig.”

Lees verder

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Groenlinks Nieuwegein

Beste leden en andere belangstellenden,

Op zaterdag 12 januari 2019 wil de Nieuwegeinse afdeling GroenLinks met jullie het nieuwe jaar feestelijk inluiden. We doen dat in het Dorpshuis Fort Vreeswijk (Fort Vreeswijk 1A, 3433 ZZ Nieuwegein).

  • 15:30    inloop, drankje, hapje
  • 15.45    welkom door Cora Coster; voorzitter GroenLinks Nieuwegein
  • 16:00    kennismaking met wethouder, fractie, bestuur en leden *
  • 16.45    informeel samenzijn met drankje en hapje
  • 17.30    afsluiting

 

Lees verder

Doen wat nodig is

De bespreking van de programmabegroting 2019 was het moment voor de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 november 2018. Lees hier wat GroenLinks Nieuwegein nodig vindt in Nieuwegein!

 

Lees verder

Koersdocument City: Opkomen voor duurzaamheid, groen en menselijk contact

In de raadsvergadering van 1 november heeft GroenLinks vurig gepleit voor een actieve stellingname van de wethouder voor een groene, en daarmee duurzame, trambaan én voor een ‘menselijke maat op straat’. Uiteindelijk heeft de wethouder die toezeggingen gedaan, zodat juist nu die heldere en belangrijke boodschap kan uitgaan naar de provincie en de concessiehouder.

Lees verder

‘Eten is kostbaar, gooi het niet weg’

GroenLinks wilde, door het indienen van een motie,  een afspraak maken met het College om de voedselverspilling in het Stadshuis te verminderen. Beter voor het milieu, beter voor het aanzien van de gemeente, beter voor de portemonnee. Als er wat overblijft blijft zijn er genoeg mensen die een gratis broodje kunnen waarderen.

Lees verder

GroenLinks slingert de discussie over het aanpak vuurwerkoverlast aan

Iedereen is het er over eens: het gebruik van consumentenvuurwerk leidt jaarlijks tot veel persoonlijke en maatschappelijke ellende. Maar om het vuurwerk afsteken aan banden te leggen, daar zijn de meeste fracties in de Nieuwegeins gemeenteraad nog niet toe bereid. Met de motie "Nieuwegein zonder vuurwerkoverlast" beoogde GroenLinks om Nieuwegein voor 2022 vuurwerkvrij te maken.

Lees verder

Pagina's