Nieuws

Doen wat nodig is

De bespreking van de programmabegroting 2019 was het moment voor de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 november 2018. Lees hier wat GroenLinks Nieuwegein nodig vindt in Nieuwegein!

 

Lees verder

Koersdocument City: Opkomen voor duurzaamheid, groen en menselijk contact

In de raadsvergadering van 1 november heeft GroenLinks vurig gepleit voor een actieve stellingname van de wethouder voor een groene, en daarmee duurzame, trambaan én voor een ‘menselijke maat op straat’. Uiteindelijk heeft de wethouder die toezeggingen gedaan, zodat juist nu die heldere en belangrijke boodschap kan uitgaan naar de provincie en de concessiehouder.

Lees verder

‘Eten is kostbaar, gooi het niet weg’

GroenLinks wilde, door het indienen van een motie,  een afspraak maken met het College om de voedselverspilling in het Stadshuis te verminderen. Beter voor het milieu, beter voor het aanzien van de gemeente, beter voor de portemonnee. Als er wat overblijft blijft zijn er genoeg mensen die een gratis broodje kunnen waarderen.

Lees verder

GroenLinks slingert de discussie over het aanpak vuurwerkoverlast aan

Iedereen is het er over eens: het gebruik van consumentenvuurwerk leidt jaarlijks tot veel persoonlijke en maatschappelijke ellende. Maar om het vuurwerk afsteken aan banden te leggen, daar zijn de meeste fracties in de Nieuwegeins gemeenteraad nog niet toe bereid. Met de motie "Nieuwegein zonder vuurwerkoverlast" beoogde GroenLinks om Nieuwegein voor 2022 vuurwerkvrij te maken.

Lees verder

Nieuwegein besluit over plan van aanpak Klimaatadaptatie

De Nieuwegeinse gemeenteraad besluit donderdag 11 oktober over het plan van aanpak ‘Klimaatadaptatie’. Er worden maatregelen voorgesteld die er voor moeten zorgen dat Nieuwegein op tijd, en goed is voorbereid op de veranderingen in het klimaat. Dan gaat het bijvoorbeeld over wateroverlast door hevige regenbuien, langdurige droogte, of langere warme perioden.

Lees verder

Pagina's