Nieuws

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen en referendum: dank aan alle GroenLinks stemmers!

We zijn trots op ons Nieuwegein en zijn bewoners met hun keus voor een groener en socialer stad. Als GroenLinks gaan we van 2 naar 3 zetels in de gemeenteraad en daar zijn we heel erg blij mee. Heel veel dank aan iedereen die op ons heeft gestemd. In 2014 behaalden we met 4,9% van aantal stemmen en mede dankzij een lijstverbinding, nipt 2 zetels. Nu hebben we op eigen benen 9,1% van de stemmen gekregen. Dat is bijna een verdubbeling en het betekent dat we ons met heel veel nieuwe energie blijven inzetten voor een werkelijk sociaal Nieuwegein.

Lees verder

Uit de raadsvergadering 22 februari 2018

Dit is de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode, met een heel volle agenda. De eerste avond hebben we belangrijke besluiten genomen over Geynwijs, en over het Liesbosch bedrijventerrein. Op 5 maart gaan we verder met de rest van de agenda.

Lees verder

Toekomst Geynwijs

22 februari vergadert de raad over de toekomst van Geynwijs. GroenLinks zal onder voorwaarden instemmen met het onderbrengen van Geynwijs bij de gemeentelijke organisatie. De cliëntondersteuning voor mensen die zorg via Geynwijs krijgen moet beter worden geregeld. Ook wil GroenLinks dat de raad meer inzicht krijgt in de effectiviteit van hulpverlening door Geynwijs als het rechtsreeks door gemeente wordt aangestuurd. 

Lees verder

Bezoek vluchtelingen Luifelstede

Op werkbezoek bij vluchtelingen met een verblijfsvergunning op hun tijdelijke opvang in Luifelstede. Onze (kandidaat)raadsleden Monique en Mladen hebben lang gesproken met de bewoners over hun situatie, over beslommeringen in Luifelstede, over problemen en obstakels dat ze tegenkomen in hun pogingen om Nieuwegein hun nieuw thuis te maken, over uitzicht op een vaste woning, over dagbesteding, over inburgering, scholing en werk, over hun kansen en ambities. Bij het gesprek zijn ook vrijwilligers en medewerkers van Vluchtelingenwerk aanwezig geweest. De situatie van de statushouders in Nieuwegein is alles behalve rooskleurig. We hebben gezamenlijk veel problemen en verbeterpunten benoemd. Groenlinks zal zich er voor inzetten om deze problemen aan te kaarten en onze nieuwe Nieuwegeiners te helpen om zo snel mogelijk een zelfstandig leven te kunnen opbouwen.

Special Cronyck de Geyn: 100 jaar kiesrecht

Josephine Lely  (MAS-stagiaire bij GroenLinks Nieuwegein) had de eer om het eerste exemplaar van de special van de Cronyck de Geyn aan burgemeester Frans Backhuijs te overhandigen. Onder de bezielende eindredactie van Raadslid Renée Blom is er een prachtig overzicht gemaakt van 100 jaar Kiesrecht in Jutphaas, Vreeswijk en later Nieuwegein.

Lees verder

Pagina's