Nieuws

Verschil in levensverwachting en een leven in goede gezondheid niet acceptabel

Voor GroenLinks is het laten bestaan van verschil in levensverwachting en een leven in goede gezondheid tussen mensen met een laag en een (middel-)hoog inkomen onaanvaardbaar. Mensen met een laag inkomen leven gemiddeld zes jaar korter dan mensen met een gemiddeld of hoog inkomen en hun gezonde levensverwachting (de tijd dat je je gezond voelt) is vijftien jaar korter.

Lees verder

Kijk niet weg!

Algemene beschouwingen bij begroting 2020. De bespreking van de programmabegroting was het moment voor de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 4 juli 2019. Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Monique de Beer.

Lees verder

Ogen niet sluiten voor noodzakelijke klimaat maatregelen

De gemeenteraad van Nieuwegein is door de gemeenteraad van Utrecht uitgenodigd om een reactie te geven op de plannen om de polder Rijnenburg en Reijerscop te gaan benutten als energielandschap. GroenLinks kon zich goed vinden in de voorgelegde reactiebrief van onze gemeenteraad aan de gemeenteraad van Utrecht. De brief is een evenwichtige weergave van de verschillende standpunten van de verschillende fracties (en inwoners) van Nieuwegein. We betreuren het dat de brief dusdanig is geamendeerd dat het lijkt of alle inwoners van Nieuwegein tegen de voorstellen van de gemeente Utrecht zijn om een energielandschap in te richten met een hoog rendement aan duurzame energie. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de mening van een groot deel van onze inwoners.

Lees verder

Verstandig omgaan met parkeerruimte is van groot belang voor een groene en leefbare binnenstad

GroenLinks heeft ingestemd met het voorstel ‘mobiliteitsoplossing Doorslagzone’. Met de kanttekening dat de partij wil voorkomen dat er in de toekomst een overcapaciteit parkeerplaatsen ontstaat. “Iedere parkeerplaats neemt ‘kostbare’ ruimte in beslag.” zegt fractievoorzitter Monique de Beer. “Ruimte die hard nodig is voor behoud van voldoende leefruimte in onze stad!”

Lees verder

Pagina's