Nieuws

Geef de meest kwetsbare inwoners een stem over hun thuis

“De gemeente Nieuwegein heeft een morele plicht voor onze kwetsbare inwoners,” aldus GroenLinks fractievoorzitter Monique de Beer. “We moeten ons als gemeente inspannen dat toekomstige bewoners en/of hun verwanten goed betrokken worden bij de inrichting van hun toekomstige woning. Zij moeten mínstens zo goed een stem krijgen als omwonenden. In de raadsvergadering van 22 mei stond het huisvesten van kwetsbare Nieuwegeiners op de agenda. De wensen en bedenkingen van omwonenden zijn goed meegenomen in het voorstel. De wensen en bedenkingen van de toekomstige bewoners zijn minder goed gehonoreerd. Daarom hebben we een motie ingediend.”

 

Lees verder

Veel nieuwe energie nodig in regio

Net als overal heeft de regio Utrecht ook veel nieuwe energie nodig. Nú en zeker ook in de nabije toekomst. Het gebruik van energie neemt alleen maar toe en de fossiele brandstof moet afgebouwd. Dit vraagt om gebruik van alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen, aardwarmte en/of windmolens. De gemeenteraad van Utrecht heeft de polder Rijnenburg aangewezen als ‘energielandschap’. In de periode dat daar nog niet gebouwd gaat worden, wordt er gekeken naar inrichting van dit gebied om energie op te wekken. Dat kan door het plaatsen van zonnepanelen en windmolens.
 

Lees verder

Nieuwegein en Europa!

De fractie van GroenLinks Nieuwegein kijkt uit naar de naderende Europese verkiezingen. Betere resultaten in Europese wetgeving voor bijvoorbeeld klimaat, energie en migratiebeleid zijn nodig om ook in Nieuwegein beter resultaat te behalen. Bas Eickhout is voor Europa en voor verandering.

Lees verder

Meer woningen maar niet minder kwaliteit van de leefomgeving

GroenLinks staat pal voor de toekomstvisie van een stad met groene wijken en een bruisende binnenstad. Raadslid Feenstra zegt daarover: “Er is woningnood in Nieuwegein en daarom moeten we goed zoeken naar een juiste balans tussen voldoende woningen, goede voorzieningen zoals het OV en fietspaden en het behouden en creëren van groen.”

Lees verder

Nieuwe visie op Welzijn geeft ruimte aan bewoners

Nieuwegein was hard toe aan een nieuwe visie op welzijnswerk. Een visie die afstapt van een centraal gestuurd programma en aansluit bij de huidige tijdsgeest waarin er verschillende aanbieders zijn, formeel en informeel, en waarin meer plaats is voor nieuwe initiatieven waaronder ook bewonersinitiatieven. Een visie die aansluit bij het door de raad omarmde ‘right to challenge’ en de participatienota: ‘vertrouwen in de kracht van de stad’. In deze nieuwe visie is er erkenning voor het belang van een fysiek ontmoetingspunt in iedere wijk.

Lees verder