Nieuws

‘Eten is kostbaar, gooi het niet weg’

GroenLinks wilde, door het indienen van een motie,  een afspraak maken met het College om de voedselverspilling in het Stadshuis te verminderen. Beter voor het milieu, beter voor het aanzien van de gemeente, beter voor de portemonnee. Als er wat overblijft blijft zijn er genoeg mensen die een gratis broodje kunnen waarderen.

Lees verder

GroenLinks slingert de discussie over het aanpak vuurwerkoverlast aan

Iedereen is het er over eens: het gebruik van consumentenvuurwerk leidt jaarlijks tot veel persoonlijke en maatschappelijke ellende. Maar om het vuurwerk afsteken aan banden te leggen, daar zijn de meeste fracties in de Nieuwegeins gemeenteraad nog niet toe bereid. Met de motie "Nieuwegein zonder vuurwerkoverlast" beoogde GroenLinks om Nieuwegein voor 2022 vuurwerkvrij te maken.

Lees verder

Nieuwegein besluit over plan van aanpak Klimaatadaptatie

De Nieuwegeinse gemeenteraad besluit donderdag 11 oktober over het plan van aanpak ‘Klimaatadaptatie’. Er worden maatregelen voorgesteld die er voor moeten zorgen dat Nieuwegein op tijd, en goed is voorbereid op de veranderingen in het klimaat. Dan gaat het bijvoorbeeld over wateroverlast door hevige regenbuien, langdurige droogte, of langere warme perioden.

Lees verder

Tramhalte Merwestein blijft

De meerderheid van de Statenleden (32 van de 49 )van de provincie Utrecht heeft dat vanmiddag besloten. De fractie van de PVDA diende vanmiddag een amendement in dat breed gesteund werd. GroenLinks, D66, CDA, de SP, ChristenUnie, 50PLUS en de PvdA waren voor het behouden van de tramhalte.

Tramhalte Merwestein moet blijven

Maandag 24 september neemt Provinciale Staten een besluit over tramhalte Merwestein. De raad van Nieuwegein heeft unaniem de motie: ‘Tramhalte Merwestein moet blijven’, aangenomen.

Lees verder