Nieuws

De stemmen zijn geteld, en hoe nu verder?

Als GroenLinks zijn we erg blij met de zetelwinst die we hebben behaald. De maandag na de verkiezingen hebben we het duidingsdebat gehouden met alle politieke partijen: hierin konden we onze visie geven op de verkiezingsuitkomsten en aangeven wat nu de volgende stap moet zijn om tot een nieuw college te komen. Als GroenLinks vinden we het passend dat de grootste partij, de VVD, een informateur voorstelt en wij zijn ook akkoord gegaan met de benoeming van mevrouw Kaller. Omdat de raad nu uit 12 fracties bestaat, zijn we voor het formuleren van een breed gedragen raadsprogramma waarin alle partijen input kunnen geven. Vervolgens kan dan een college worden gevormd dat er mee aan de slag kan. GroenLinks is uiteraard bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen in het college. Dit zal worden besproken in de eerste verkennende gesprekken met de informateur. 
 

 

Lees verder

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen en referendum: dank aan alle GroenLinks stemmers!

We zijn trots op ons Nieuwegein en zijn bewoners met hun keus voor een groener en socialer stad. Als GroenLinks gaan we van 2 naar 3 zetels in de gemeenteraad en daar zijn we heel erg blij mee. Heel veel dank aan iedereen die op ons heeft gestemd. In 2014 behaalden we met 4,9% van aantal stemmen en mede dankzij een lijstverbinding, nipt 2 zetels. Nu hebben we op eigen benen 9,1% van de stemmen gekregen. Dat is bijna een verdubbeling en het betekent dat we ons met heel veel nieuwe energie blijven inzetten voor een werkelijk sociaal Nieuwegein.

Lees verder

Uit de raadsvergadering 22 februari 2018

Dit is de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode, met een heel volle agenda. De eerste avond hebben we belangrijke besluiten genomen over Geynwijs, en over het Liesbosch bedrijventerrein. Op 5 maart gaan we verder met de rest van de agenda.

Lees verder

Toekomst Geynwijs

22 februari vergadert de raad over de toekomst van Geynwijs. GroenLinks zal onder voorwaarden instemmen met het onderbrengen van Geynwijs bij de gemeentelijke organisatie. De cliëntondersteuning voor mensen die zorg via Geynwijs krijgen moet beter worden geregeld. Ook wil GroenLinks dat de raad meer inzicht krijgt in de effectiviteit van hulpverlening door Geynwijs als het rechtsreeks door gemeente wordt aangestuurd. 

Lees verder