Nieuws

Bezoek vluchtelingen Luifelstede

Op werkbezoek bij vluchtelingen met een verblijfsvergunning op hun tijdelijke opvang in Luifelstede. Onze (kandidaat)raadsleden Monique en Mladen hebben lang gesproken met de bewoners over hun situatie, over beslommeringen in Luifelstede, over problemen en obstakels dat ze tegenkomen in hun pogingen om Nieuwegein hun nieuw thuis te maken, over uitzicht op een vaste woning, over dagbesteding, over inburgering, scholing en werk, over hun kansen en ambities. Bij het gesprek zijn ook vrijwilligers en medewerkers van Vluchtelingenwerk aanwezig geweest. De situatie van de statushouders in Nieuwegein is alles behalve rooskleurig. We hebben gezamenlijk veel problemen en verbeterpunten benoemd. Groenlinks zal zich er voor inzetten om deze problemen aan te kaarten en onze nieuwe Nieuwegeiners te helpen om zo snel mogelijk een zelfstandig leven te kunnen opbouwen.

Special Cronyck de Geyn: 100 jaar kiesrecht

Josephine Lely  (MAS-stagiaire bij GroenLinks Nieuwegein) had de eer om het eerste exemplaar van de special van de Cronyck de Geyn aan burgemeester Frans Backhuijs te overhandigen. Onder de bezielende eindredactie van Raadslid Renée Blom is er een prachtig overzicht gemaakt van 100 jaar Kiesrecht in Jutphaas, Vreeswijk en later Nieuwegein.

Lees verder

Uit de raadsvergadering 25 januari 2018

GroenLinks stelt vragen naar aanleiding uitspraken PVV-Utrecht lijsttrekker

In het vragenuurtje hebben we vragen gesteld over de uitspraken van de Utrechtse PVV lijsttrekker op 8 januari. Er is veel onrust ontstaan over zijn uitspraak dat hij ‘liever heeft dat de moskee afbrandt’. GroenLinks vindt deze uitspraken zeer kwalijk, temeer daar ze zijn gedaan door iemand die ook in dienst is van de gemeente Nieuwegein en een openbare en publieke functie vervult. Een ambtenaar heeft het recht om naast zijn rol als ambtenaar een politieke functie te vervullen. Wij vinden echter dat de uitspraken die hij heeft gedaan schadelijk zijn voor Moslims en voor de verhouding tussen groepen mensen.  Bovendien schaadt dit soort uitspraken het vertrouwen dat mensen in de gemeente hebben.

Lees verder

Meldpunt Vuurwerkoverlast Geopend

Veel mensen storen zich aan vuurwerkoverlast. Ieder jaar weer is er veel schade aan mensen, aan dieren, aan het milieu, door het overmatig en onveilig gebruik van vuurwerk. De onderzoeksraad voor de veiligheid publiceerde op 1 december een rapport: jaarlijks eindigen bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode per jaar en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd. Daarmee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar. 

Lees verder