Nieuws

GroenLinks Nieuwegein stemt in met woonbestemming MEANDER en beheerplan Portaal

GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 20 september ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan. De wijziging van het bestemmingsplan is door de raad goedgekeurd. Hierdoor is de weg vrij voor woningbouwvereniging Portaal om de plannen voor huisvesting voor een grote groep woningzoekenden te realiseren. GroenLinks heeft de voor-en nadelen van de locatie onderzocht en afgewogen.

Lees verder

Hoe richten we Nieuwegein klimaatbestendig in? - College stelt visie klimaatadaptatie voor

Meer en heftigere regenbuien, langere droge periodes en meer hete zomerse dagen en nachten. Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. De precieze verandering hangt van veel factoren af, maar de weersomstandigheden in Nederland worden in elk geval extremer. De vraag is: Hoe richten we Nieuwegein klimaatbestendig in? Daarom heeft het college van B&W de visie klimaatadaptatie vastgesteld, die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lees verder

Dag van de democratie

Zaterdag 15 september is de dag van de democratie. Daarom organiseert GroenLinks Nieuwegein een vragenuurtje op twitter en een democratie-quiz in bibliotheek De Tweede Verdieping. Meer informatie is te vinden in de bijlage. 

Grote onrust om MOvactor, kans voor inwoners

De crisis bij welzijnsorganisatie Movactor biedt een kans om het Nieuwegeinse welzijnswerk anders en beter te organiseren.

De onvrede met de organisatie Movactor is al jaren bekend. GL herkent de problemen en heeft zich al vaak kritisch uitgelaten over de functie en invulling van de 4 buurtpleinen en de wijze waarop MOvactor invulling geeft aan het Nieuwegeinse welzijnswerk. Er is nu breed overeenstemming dat het anders moet.

Lees verder

Aandacht voor vluchtelingen in Nieuwegein

In Nieuwegein woont en integreert een grote groep vluchtelingen met een verblijfstatus, de zogenaamde statushouders. GroenLinks vindt dat de statushouders meer en beter geholpen kunnen worden het zich vestigen in hun nieuwe woonomgeving en bij het leveren van een bijdrage aan onze stad.
Daarvoor zijn 5 juli in de raad twee moties ingediend. Beide zijn met een ruime meerderheid aangenomen.

Lees verder