Nieuws

Toekomst Geynwijs

Wat GroenLinks al langer vermoedde, op basis van berichten van inwoners, is nu duidelijk geworden. Geynwijs functioneert niet voldoende en daarmee is de zorg aan inwoners niet goed gegarandeerd.
Problemen die ondermeer geconstateerd zijn: Het lukt niet om de wacht- en doorlooptijden terug te dringen naar afspraken die in de beschikking staan, de werkdruk is blijvend (te) hoog en er is sprake van veel verloop onder de (tijdelijke) medewerkers. Dit heeft zijn weerslag op de mensen die met hun hulp- en zorgvraag een beroep doen op Geynwijs.
Dat mag niet zo zijn.
Binnenkort moet de Gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om Geynwijs, onder te brengen in de gemeentelijke organisatie. Hierdoor zou er betere zorg aan inwoners gegeven kunnen worden 

Lees verder

Uit de raadsvergadering september 2017

Toekomst van School- en sportgebouwen; de toekomst van de Pauwbedrijven en Nieuwegein Klimaatneutraal in 2040

Een volle agenda en een heel volle tribune tijdens de raadsvergadering op donderdag, en die werd voortgezet op maandagavond. Er waren veel mensen vanwege de plannen voor de Pauwbedrijven en de toekomst van School- en Sportgebouwen.

Toekomst van de Pauwbedrijven

Er lag een belangrijk besluit voor over de toekomst van de Pauwbedrijven. Door veranderingen in de wet zijn er steeds minder mensen die in de sociale werkvoorzieningen aan de slag kunnen. De gemeente wordt zelf verantwoordelijk om mensen die moeilijk aan het werk kunnen vanwege beperkingen, naar werk te begeleiden. GroenLinks heeft in de voorbereiding vooral er op aangedrongen dat er wel een beschutte en beschermde werkomgeving blijft voor mensen die dat echt nodig hebben. En dat er rekening gehouden wordt met wat mensen kunnen en wat hun interesses zijn waarbij we ook benadrukken dat we oog moeten houden voor wat mensen niet kunnen. Wij hebben een motie ingediend om de uitwerking van de plannen ook aan de raad voor te leggen, met een concreet evaluatieplan. Deze motie is breed gesteund. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er teams komen in iedere gemeente die mensen gaan begeleiden. In IJsselstein blijft er een beschutte werkomgeving voor een kleinere groep mensen. Hier kunnen ook mensen uit Nieuwegein terecht.

Lees verder

Hans van Beek, secretaris van GroenLinks afdeling Nieuwegein, overleden

Beste leden en andere belangstellenden,

Deze keer komen wij met verdrietig nieuws. Op 31 juli is Hans van Beek overleden.

Hans van Beek werd in februari 2013 secretaris van het afdelingsbestuur GroenLinks Nieuwegein, ‘gewoon’ omdat hij wilde helpen. Hans was een bijzonder, aimabel, integer mens die hield van schoonheid, humor, en oog had voor de bijzondere kleine en grote dingen van het leven. Hans was een fijne gastheer bij alles wat met GroenLinks te maken had. De bestuursvergaderingen waren bij hem thuis, altijd met goede koffie en chocolade.

Vaak woonde hij raadsvergaderingen bij, hij bracht steevast chocoladerepen mee voor de GroenLinks raadsleden. Hij vond het een lange zit maar was ook een goede observator en hij sprak regelmatig zijn verwondering uit over wat hij zag.

Hans werd ziek in 2016 en onderging de onderzoeken en behandelingen met optimisme maar ook met vragen.

Hans was een bijzonder mens, wij zullen hem missen en zullen de goede herinneringen aan hem en wat hij heeft betekend in het GroenLinks bestuur met grote waardering met ons meenemen.  Wij wensen zijn broers, schoonzussen, zijn vrienden en vriendinnen,  veel sterkte toe.

Namens het bestuur:   Namens de fractie:
Cora Coster   Marieke Schouten
Jan Willem Knop   Monique de Beer
    Erna Kotkamp
    Lieke Brouwer

 

Uitnodiging kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

Nieuwegein,  juli 2017

Beste Nieuwegeinse leden en sympathisanten van GroenLinks,

In maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wij hopen dat het succes van de landelijke beweging ook in Nieuwegein tot een mooie verkiezingsuitslag voor GroenLinks zal leiden en dat onze fractie, die nu uit twee personen bestaat, op z’n minst verdubbeld zal worden. Dat kan alleen als we met een krachtige kieslijst deelnemen. We nodigen daarom kandidaten uit zich te melden.

Lees verder

Uit de raadsvergadering 23 en 26 juni 2017: Verduurzamen woningvoorraad - Economische Visie - Windmolens

Verduurzamen woningvoorraad

Op donderdag 23 juni hadden we een volle agenda. Vorige maand heeft GroenLinks samen met D66 en de SP een motie ingediend om in de prestatieafspraken nog scherper in te zetten op verduurzamen van de woningvoorraad (die zijn de afspraken die de gemeente maakt met woningcorporaties) . Toen staakten de stemmen en vanavond werd de motie daarom opnieuw in stemming gebracht. En uniek maar waar: opnieuw staakten de stemmen en dan wordt een motie automatisch verworpen. Erg jammer en wat ons betreft een gemiste kans.
 

Lees verder