Nieuws

Nomineren voor het Groene Lintje

Het is een goede traditie dat onze afdeling het Groene Lintje uitreikt aan een inwoner, organisatie of bedrijf die zich op onderscheidende wijze hebben ingezet voor het behoud van de natuur en duurzaamheid. In 2017 zijn dat de leden van de Knotgroep Nieuwegein geweest.

Lees verder

Minimumloon voor iedereen, ook voor mensen met arbeidsbeperking

GroenLinks heeft mede de motie van de SP 'Minimumloon voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking ' ingediend. Met deze motie roepen we  het College op om de landelijke regering zo snel mogelijk te laten weten dat ook Nieuwegein tegen het plan is om mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen. De motie werd door alle partijen met uitzondering van de VVD gesteund.

Lees verder

Voortgang coalitieonderhandelingen

De afgelopen week zijn we als GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, en Mevrouw Kallen als formateur, drie keer bij elkaar geweest en hebben we in goede harmonie met elkaar gesproken. Centraal in die gesprekken stonden de vragen welke bestuursvorm we willen kiezen: een meerderheidscoalitie of een minderheidscoalitie, en wat de belangrijke thema’s zijn voor de komende periode. 

Lees verder

De stemmen zijn geteld, en hoe nu verder?

Als GroenLinks zijn we erg blij met de zetelwinst die we hebben behaald. De maandag na de verkiezingen hebben we het duidingsdebat gehouden met alle politieke partijen: hierin konden we onze visie geven op de verkiezingsuitkomsten en aangeven wat nu de volgende stap moet zijn om tot een nieuw college te komen. Als GroenLinks vinden we het passend dat de grootste partij, de VVD, een informateur voorstelt en wij zijn ook akkoord gegaan met de benoeming van mevrouw Kaller. Omdat de raad nu uit 12 fracties bestaat, zijn we voor het formuleren van een breed gedragen raadsprogramma waarin alle partijen input kunnen geven. Vervolgens kan dan een college worden gevormd dat er mee aan de slag kan. GroenLinks is uiteraard bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen in het college. Dit zal worden besproken in de eerste verkennende gesprekken met de informateur. 
 

 

Lees verder

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen en referendum: dank aan alle GroenLinks stemmers!

We zijn trots op ons Nieuwegein en zijn bewoners met hun keus voor een groener en socialer stad. Als GroenLinks gaan we van 2 naar 3 zetels in de gemeenteraad en daar zijn we heel erg blij mee. Heel veel dank aan iedereen die op ons heeft gestemd. In 2014 behaalden we met 4,9% van aantal stemmen en mede dankzij een lijstverbinding, nipt 2 zetels. Nu hebben we op eigen benen 9,1% van de stemmen gekregen. Dat is bijna een verdubbeling en het betekent dat we ons met heel veel nieuwe energie blijven inzetten voor een werkelijk sociaal Nieuwegein.

Lees verder