Nieuws

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt hebben recht op een baan

“Het realiseren van goede werkgelegenheid is een maatschappelijke opdracht voor alle overheidsorganisaties. Niet alleen de regionale brandweerorganisatie Veiligheidsregio Utrecht (VRU) maar ook andere regionale en gemeenschappelijke regelingen en door de gemeente gesubsidieerde organisaties zullen worden aangespoord om aan het quotum voor de garantiebanen te voldoen,” aldus raadslid Mladen Acinger.

Lees verder

Alle beleid is jeugdbeleid - GroenLinks Nieuwegein pleit voor een structureel samenhangend jeugdbeleid

Kinderen

“De situatie van Nieuwegeinse jongeren moet verbeteren” zegt Mladen Acinger; woordvoerder Jeugd van GroenLinks Nieuwegein. “Nieuwegein doet het niet goed als je kijkt naar risicofactoren die gezond en veilig opgroeien in de weg staan. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan: het opgroeien met weinig geld, psychologische of psychiatrische problemen, conflicten in het gezin, achterstand bij schoolprestaties en een ongezonde leefstijl. In Nieuwegein hebben meer jongeren hier last van dan in andere gemeenten om ons heen. Om de uitgangspositie van jeugd te verbeteren is een structureel en samenhangend jeugdbeleid echt nodig.”

Lees verder

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Groenlinks Nieuwegein

Beste leden en andere belangstellenden,

Op zaterdag 12 januari 2019 wil de Nieuwegeinse afdeling GroenLinks met jullie het nieuwe jaar feestelijk inluiden. We doen dat in het Dorpshuis Fort Vreeswijk (Fort Vreeswijk 1A, 3433 ZZ Nieuwegein).

  • 15:30    inloop, drankje, hapje
  • 15.45    welkom door Cora Coster; voorzitter GroenLinks Nieuwegein
  • 16:00    kennismaking met wethouder, fractie, bestuur en leden *
  • 16.45    informeel samenzijn met drankje en hapje
  • 17.30    afsluiting

 

Lees verder

Doen wat nodig is! Algemene beschouwingen 2018

De bespreking van de programmabegroting 2019 was het moment voor de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 november 2018. Lees hier wat GroenLinks Nieuwegein nodig vindt in Nieuwegein!

 

Lees verder

Koersdocument City: Opkomen voor duurzaamheid, groen en menselijk contact

In de raadsvergadering van 1 november heeft GroenLinks vurig gepleit voor een actieve stellingname van de wethouder voor een groene, en daarmee duurzame, trambaan én voor een ‘menselijke maat op straat’. Uiteindelijk heeft de wethouder die toezeggingen gedaan, zodat juist nu die heldere en belangrijke boodschap kan uitgaan naar de provincie en de concessiehouder.

Lees verder