Nieuws

Uit de raadsvergadering van 31 mei 2018

Verbouwing van stadshuis: meer leven in de brouwerij

Ons stadshuis is gebouwd als huis van de stad. Gedurende de laatste jaren liepen de kosten op en was er jaarlijks een fors financieel tekort. Daarom wordt al sinds 2015 nagedacht over hoe de ruimte op de begane grond beter te benutten, deze is nu grotendeels ongebruikt. Ook de behoefte van de huidige huurders verandert, zo heeft de bibliotheek De Tweede Verdieping een belangrijke rol in allerlei maatschappelijke programma’s en neemt het aantal lezers tegelijk af; heeft de WIL meer ruimte nodig om zo hun bezoekers beter te kunnen helpen en is er tegelijk ook nog ruimte om te verhuren.

Lees verder

Uit de raadsvergadering van 26 april 2018

Nieuwe commissieleden geïnstalleerd

Aan het begin van de raadsvergadering werden 21 nieuwe commissieleden geïnstalleerd. Voor GroenLinks zijn dat Alma Feenstra en Rien van Keulen. Zij gaan zich vooral inzetten voor de thema’s ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Lees verder

Nomineren voor het Groene Lintje

Het is een goede traditie dat onze afdeling het Groene Lintje uitreikt aan een inwoner, organisatie of bedrijf die zich op onderscheidende wijze hebben ingezet voor het behoud van de natuur en duurzaamheid. In 2017 zijn dat de leden van de Knotgroep Nieuwegein geweest.

Lees verder

Minimumloon voor iedereen, ook voor mensen met arbeidsbeperking

GroenLinks heeft mede de motie van de SP 'Minimumloon voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking ' ingediend. Met deze motie roepen we  het College op om de landelijke regering zo snel mogelijk te laten weten dat ook Nieuwegein tegen het plan is om mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen. De motie werd door alle partijen met uitzondering van de VVD gesteund.

Lees verder

Voortgang coalitieonderhandelingen

De afgelopen week zijn we als GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, en Mevrouw Kallen als formateur, drie keer bij elkaar geweest en hebben we in goede harmonie met elkaar gesproken. Centraal in die gesprekken stonden de vragen welke bestuursvorm we willen kiezen: een meerderheidscoalitie of een minderheidscoalitie, en wat de belangrijke thema’s zijn voor de komende periode. 

Lees verder