Nieuws

Uit de raadsvergadering 18 december 2017

Installatie Dirk de Knecht als commissielid

Aan het begin van de vergadering werden twee nieuwe commissieleden geïnstalleerd, waaronder Dirk de Knecht voor GroenLinks. Dirk wordt lid van de commissie ruimtelijke ordening en is ook de nr 2 op onze kieslijst. De rest van deze laatste raadsvergadering van dit jaar verliep tumultueus: door het CDA werd voorgesteld om de bespreking van de verbouwing van het Stadhuis van de agenda te halen. Er werd een interpellatiedebat door StadspartNugein aangevraagd, de gehele raad stemde tegen, en we namen besluiten over de gemeentelijke belastingen en de parkeertarieven.

Lees verder

Uit de raadsvergadering 23 en 27 November 2017

Nieuwegein voorbereiden op huisvesten van mensen die begeleid wonen

GroenLinks wil afspraken over goede voorbereiding in de Nieuwegeinse wijken voor maatschappelijke opvang en begeleid wonen. Vanaf 2020/21 is de gemeente Nieuwegein zelf verantwoordelijk voor goede huisvesting van mensen die begeleid wonen of in de maatschappelijke opvang verblijven. Door deze verandering kunnen we ruimte bieden aan mensen in een kwetsbare positie om meer deel te nemen aan de samenleving en GroenLinks wil dat van harte ondersteunen. Dit kan alleen goed gaan als de wijken hier goed op voorbereid zijn, als er voldoende geïnvesteerd wordt in de begeleiding en opvang van mensen die kwetsbaar zijn en als er voldoende oog is voor die mensen die nog niet toe zijn aan meer zelfstandig wonen. De komende jaren moet Nieuwegin een uitvoeringsplan hiervoor maken en GroenLinks heeft in een motie het College opgeroepen om de gemeenteraad pro-actief te betrekken bij het vormgeven van dit plan. Deze motie is door de raad aangenomen.

Lees verder

Iedereen heeft recht op een sociaal veilige woonplek

In Fokkesteeg is onrust ontstaan vanwege berichtgeving over het voornemen van Lister en de gemeente, om huisvesting te bieden aan mensen die nadat ze psychische problemen hebben, hun leven weer willen opbouwen. GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen die na psychische problemen weer de draad willen oppakken een goede woonplek krijgen.

We vinden het dan ook heel erg dat er zo negatief gedacht en gesproken wordt over mensen die psychisch probleem hebben (gehad). We bedenken daarbij dat het ieder van ons kan overkomen en dat je dan hoopt dat je nog welkom bent in de samenleving.

Wij vinden het ook jammer dat er zo veel commotie is ontstaan en er zo negatief is gereageerd op deze plannen, zonder dat nog precies bekend is hoe die plannen eruit zien.  
Wij zullen het gesprek blijven aangaan met de gemeente, met Lister en met inwoners en zullen ons inzetten voor een sociaal veilige woonomgeving voor iedereen. Dus ook voor mensen met een  psychisch probleem.

GroenLinks kandidatenlijst vastgesteld

De afdeling GroenLinks Nieuwegein presenteert met trots de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.  We zijn blij met lijsttrekker Marieke Schouten. Marieke is sinds 2015 fractievoorzitter. Zij heeft een achtergrond in publieke gezondheidszorg en internationale samenwerking. Zij wil zich graag, net als de overige kandidaten de komende jaren inzetten voor Nieuwegein.

Op nummer 2 staat Dirk de Knecht: Dirk is eerder betrokken geweest in het bestuur van GroenLinks. Hij is van huis uit ecoloog en heeft ervaring op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Als derde op de lijst staat Mladen Acinger. Zijn passie ligt bij de sociale thema’s en met enthousiasme wil hij graag een bijdrage leveren aan Nieuwegein.

Monique de Beer staat, mede op eigen verzoek, op nummer 4. Vanaf 2015 is Monique raadslid. Vooral rond de veranderingen in het sociaal domein speelt Monique een belangrijke rol. Naast het raadswerk is zij als vrijwilliger actief betrokken bij de ontwikkeling van Dorpshuis Fort Vreeswijk.

Lees verder

Uit de raadsvergadering van november’17: jeugdzorg na je 18de , investeren in energieneutraal

Tijdens de raadsvergadering van november hebben we de financiële stand van zaken van de gemeente (de najaarsnota) en de begroting voor 2018 besproken.

De financiën van 2017

GroenLinks is voorzichtig positief over de financiële stand van zaken voor 2017, het lijkt erop dat we met een klein positief saldo zullen eindigen. Echt zeker weten doen we dat in het voorjaar van 2018.

Lees verder