Nieuws

Nieuws van 28-06-2018

Installatie Alma Feenstra als gemeenteraadslid GroenLinks

Met de installatie van Alma Feenstra als raadslid is de fractie van GroenLinks weer compleet. Deze plek was vrijgekomen omdat Marieke Schouten namens GroenLinks wethouder is geworden. Alma gaf in haar eerste bijdrage aan dat ze zal blijven zoeken naar het optimale midden tussen een duurzame aarde en een leefbare wereld. Daarom stemde Alma namens GroenLinks voor de HN-locatie omdat dit plan binnen het al eerder vastgestelde beleid valt om op deze plek te bouwen en zo te voorzien in de woningnood in Nieuwegein. Het huidige bouwplan wordt zelfs groener en minder bebouwd dan oorspronkelijk uitgedacht. Wel heeft GroenLinks aangedrongen op een echt groen dak van de parkeerdek met bomen. Ook heeft GroenLinks haar zorgen geuit over de overlast tijdens de bouw. Ze heeft de wethouder opgedragen daar met een goed plan voor te komen en zal dat kritisch volgen.

Lees verder

Wethouder en nieuwe fractievoorzitter

Vanavond wordt het nieuwe college van Nieuwegein geïnstalleerd. Vanuit GroenLinks zal Marieke Schouten, huidige fractievoorzitter, wethouder worden. De fractie van GroenLinks heeft Monique de Beer gekozen als nieuwe fractievoorzitter.

Lees verder

Groene lintje 2018

Op zondag 3 juni was de uitreiking van het groene lintje. We hadden dit jaar weer goede kandidaten die het de jury niet makkelijk maakten.  De genomineerden waren:

Lees verder

Uit de raadsvergadering van 31 mei 2018

Verbouwing van stadshuis: meer leven in de brouwerij

Ons stadshuis is gebouwd als huis van de stad. Gedurende de laatste jaren liepen de kosten op en was er jaarlijks een fors financieel tekort. Daarom wordt al sinds 2015 nagedacht over hoe de ruimte op de begane grond beter te benutten, deze is nu grotendeels ongebruikt. Ook de behoefte van de huidige huurders verandert, zo heeft de bibliotheek De Tweede Verdieping een belangrijke rol in allerlei maatschappelijke programma’s en neemt het aantal lezers tegelijk af; heeft de WIL meer ruimte nodig om zo hun bezoekers beter te kunnen helpen en is er tegelijk ook nog ruimte om te verhuren.

Lees verder

Uit de raadsvergadering van 26 april 2018

Nieuwe commissieleden geïnstalleerd

Aan het begin van de raadsvergadering werden 21 nieuwe commissieleden geïnstalleerd. Voor GroenLinks zijn dat Alma Feenstra en Rien van Keulen. Zij gaan zich vooral inzetten voor de thema’s ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Lees verder