Nieuws

Dag van de democratie

Zaterdag 15 september is de dag van de democratie. Daarom organiseert GroenLinks Nieuwegein een vragenuurtje op twitter en een democratie-quiz in bibliotheek De Tweede Verdieping. Meer informatie is te vinden in de bijlage. 

Grote onrust om MOvactor, kans voor inwoners

De crisis bij welzijnsorganisatie Movactor biedt een kans om het Nieuwegeinse welzijnswerk anders en beter te organiseren.

De onvrede met de organisatie Movactor is al jaren bekend. GL herkent de problemen en heeft zich al vaak kritisch uitgelaten over de functie en invulling van de 4 buurtpleinen en de wijze waarop MOvactor invulling geeft aan het Nieuwegeinse welzijnswerk. Er is nu breed overeenstemming dat het anders moet.

Lees verder

Meer aandacht voor vluchtelingen in Nieuwegein

In Nieuwegein woont en integreert een grote groep vluchtelingen met een verblijfstatus, de zogenaamde statushouders. GroenLinks vindt dat de statushouders meer en beter geholpen kunnen worden het zich vestigen in hun nieuwe woonomgeving en bij het leveren van een bijdrage aan onze stad.
Daarvoor zijn 5 juli in de raad twee moties ingediend. Beide zijn met een ruime meerderheid aangenomen.

Lees verder

Nieuws van 28-06-2018

Installatie Alma Feenstra als gemeenteraadslid GroenLinks

Met de installatie van Alma Feenstra als raadslid is de fractie van GroenLinks weer compleet. Deze plek was vrijgekomen omdat Marieke Schouten namens GroenLinks wethouder is geworden. Alma gaf in haar eerste bijdrage aan dat ze zal blijven zoeken naar het optimale midden tussen een duurzame aarde en een leefbare wereld. Daarom stemde Alma namens GroenLinks voor de HN-locatie omdat dit plan binnen het al eerder vastgestelde beleid valt om op deze plek te bouwen en zo te voorzien in de woningnood in Nieuwegein. Het huidige bouwplan wordt zelfs groener en minder bebouwd dan oorspronkelijk uitgedacht. Wel heeft GroenLinks aangedrongen op een echt groen dak van de parkeerdek met bomen. Ook heeft GroenLinks haar zorgen geuit over de overlast tijdens de bouw. Ze heeft de wethouder opgedragen daar met een goed plan voor te komen en zal dat kritisch volgen.

Lees verder

Wethouder en nieuwe fractievoorzitter

Vanavond wordt het nieuwe college van Nieuwegein geïnstalleerd. Vanuit GroenLinks zal Marieke Schouten, huidige fractievoorzitter, wethouder worden. De fractie van GroenLinks heeft Monique de Beer gekozen als nieuwe fractievoorzitter.

Lees verder

Groene lintje 2018

Op zondag 3 juni was de uitreiking van het groene lintje. We hadden dit jaar weer goede kandidaten die het de jury niet makkelijk maakten.  De genomineerden waren:

Lees verder