Nieuws

GroenLinks de grootste in Provincie Utrecht

GroenLinks heeft bij de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen woensdag een fantastisch resultaat behaald. Met een verdubbeling van het aantal zetels van 4 naar 8 is GroenLinks de grootste partij geworden van de provincie Utrecht. In Nieuwegein heeft GroenLinks 11,5% van de stemmen in de wacht gesleept, meer dan het dubbele ten opzichte van 2015.

Lees verder

“Kosten voor live streaming zijn veel te hoog!”

GroenLinks Nieuwegein vindt het van groot belang dat burgers de politiek goed kunnen volgen en wil daarvoor allerlei middelen inzetten. Momenteel ligt er een voorstel op tafel voor het onderzoeken van de mogelijkheden van het live streamen van raads- en commissievergaderingen van onze gemeente. De eerste uitkomsten laten hoge bedragen zien. “Te hoog”, aldus Acinger, “We geven hier geld aan uit dat van ons allemaal is. Het is dus vanzelfsprekend dat we hier verstandig en kritisch mee omgaan. Wij zijn groot voorstander van toegankelijk en transparant stadsbestuur. Echter, deze kosten vinden wij niet in verhouding staan tot de baten”.

Lees verder

GroenLinks roept op tot meer ambitie van het college bij duurzaam bouwen

In de raadsvergadering van 21 februari pleitte Raadslid van GroenLinks Alma Feenstra voor meer regie en meer sturing van het college bij de vooraf te stellen eisen voor nieuwbouw. De raad nam het voorstel van het college aan om in Rijnhuizen aan de Perkinsbaan 1 de bouwhoogte van de appartementen te verhogen naar maximaal 25 meter. Hierdoor kunnen er meer appartementen in dit gebied wat voor woningen bestemd is gebouwd worden, wat gezien de woningnood in Nieuwegein goed nieuws is. Ook komt er zo ruimte voor een halfverzonken parkeergarage en een “plint”, een extra hoge begane grondvloer waar ook andere functies zoals winkels of maatschappelijke voorzieningen in komen. Dat geeft levendigheid in de wijk. GroenLinks kon zich in deze plannen vinden, maar mist scherpe aanwijzingen van het college in de richting van de projectontwikkelaar over het duurzaam bouwen.

Lees verder

GroenLinks voor betaalbaar livestream van raadsvergaderingen

GroenLinks Nieuwegein vindt transparantie en zichtbaarheid van bestuur erg belangrijk. De inwoners van Nieuwegein moeten mee kunnen kijken met wat er gebeurt in de politiek van Nieuwegein. Daarom heeft ook GroenLinks in juni 2018 ingestemd met het raadsbesluit om de gemeenteraadsvergaderingen online uit te zenden middels livestreaming. GroenLinks was en is kritisch op de kosten die dat met zich meebrengt. De geschatte kosten in juni waren tussen de €50.000,- en € 100.000,-. Een fors bedrag. Dus hebben we er toen al op aangedrongen om goedkopere opties te onderzoeken. Er ligt nu een adviesrapport waaruit naar voren komt dat de kosten voor livestreaming wel 4 keer hoger uitkomen dan de eerste raming. Die prijs voor de invoering van livestreaming vindt GroenLinks te hoog.

Lees verder