Afscheid Jan Willem Knop als bestuurslid GroenLinks Nieuwegein

Na 14 jaar bestuurslid van de afdeling GroenLinks Nieuwegein te zijn geweest, heeft Jan Willem Knop tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen zaterdag afscheid genomen van het bestuur.

 

Jan Willem heeft zich in verschillende functies en rollen  jarenlang actief ingezet om de afdeling draaiende te houden. Naast zijn penningmeesterschap de laatste jaren, heeft hij vanuit het bestuur een zeer actieve rol gespeeld bij eerdere gemeenteraadsverkiezingen als lid van de kandidatencommissie en als campagneleider. Mede dankzij zijn inzet is het bestuur in 2013 nieuw leven ingeblazen en heeft hij het nieuwe bestuur met zijn kennis, ervaring en grote betrokkenheid  wegwijs gemaakt in de afdeling van GroenLinks Nieuwegein.

Het besluit om zijn bestuursfunctie neer te leggen heeft hij o.a. genomen om zich meer te kunnen richten op zijn andere interesses waaronder de Proevtuin, de ecologische voedseltuin in het Natuurkwartier.

Als bestuur en fractie bedanken we Jan Willem, mede namens de leden, hartelijk voor de fijne samenwerking, en voor zijn commitment en loyaliteit aan de afdeling GroenLinks Nieuwegein.