De stemmen zijn geteld, en hoe nu verder?

Als GroenLinks zijn we erg blij met de zetelwinst die we hebben behaald. De maandag na de verkiezingen hebben we het duidingsdebat gehouden met alle politieke partijen: hierin konden we onze visie geven op de verkiezingsuitkomsten en aangeven wat nu de volgende stap moet zijn om tot een nieuw college te komen. Als GroenLinks vinden we het passend dat de grootste partij, de VVD, een informateur voorstelt en wij zijn ook akkoord gegaan met de benoeming van mevrouw Kaller. Omdat de raad nu uit 12 fracties bestaat, zijn we voor het formuleren van een breed gedragen raadsprogramma waarin alle partijen input kunnen geven. Vervolgens kan dan een college worden gevormd dat er mee aan de slag kan. GroenLinks is uiteraard bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen in het college. Dit zal worden besproken in de eerste verkennende gesprekken met de informateur. 
 

 

Ondertussen gaan we met drie raadsleden aan de slag: Marieke Schouten, Monique de Beer en Mladen Acinger en er komen er nog twee nieuwe commissieleden bij. De nieuwe fractie zal ook tijdens de ALV worden voorgesteld. 
Op 28 maart nemen we afscheid van de zittende raad, de nieuwe raad wordt op 29 maart geïnstalleerd. Wij gaan weer met veel nieuwe energie en elan verder!