Erwtensoep na het snoeien

Op zaterdag 4 maart hebben vrijwilligers van de snoeigroep Galecop het Rundubos in de noordwest hoek van Galecop geschoond. Leden van GroenLinks en de Werkgroep Rundu hebben meegeholpen aan deze klus.

“Een nabootsing van een “natte” en een “droge” tijd, zoals in Namibië, was hier niet mogelijk. De grond in het Rundubos is bijna het hele jaar door vochtig. Daarom is gekozen voor een bos met hoge natuurwaarden, op ons verzoek”, aldus Edwin Bommezij van het IVN, Vereniging voor Natuurbe-schermingseducatie, Afdeling Nieuwegein. Hij vervolgt: “Een deel van de bomen en struiken is gerooid om de overige beplanting meer ruimte te bieden. De variatie in begroeiing wordt daardoor groter en er valt voor mens en dier dan meer te beleven. Ook het verdere beheer door de gemeente wordt meer gericht op natuurwaarde en beleving.”

De snoeigroep in actie in het Rundu bos.

Verder werden een aantal wilgen bijgeknipt in het gebied en langs de Galecopperdijk.Na het ochtendwerk werd in buurthuis de Boog door Wethouder Corrie van Rooijen  door GroenLinks gesponsorde erwtensoep geschonken.

Wethouder Corrie van Rooijen schenkt GroenLinkse Erwtensoep

Er wordt nog gewerkt aan een plan om op de eilandjes in het bos Afrikaanse beelden te plaatsen en er komt een uitgebreid informatie punt over de stedenband met Rundu. GroenLinks steunt de snoeigroep van harte. Het is een goed voorbeeld van burgers die, in de zorg voor het groen, het nuttige met het aangename weten te verenigen en de armen uit de mouwen ste-ken.De volgende snoeiactiviteit is op zaterdag 4 november.

Meer informatie over de snoeigroepWinnie Schlüter T  6021197

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Bert EgginkT 030 6022812M 06 12042174 E b.eggink@hccnet.nl

Voor meer informatie over de groei van het Rundubos bijEdwin Bommezij van de IVN NieuwegeinT 030-6033939E ebommezij@tiscali.nl