Hoe richten we Nieuwegein klimaatbestendig in? - College stelt visie klimaatadaptatie voor

Meer en heftigere regenbuien, langere droge periodes en meer hete zomerse dagen en nachten. Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. De precieze verandering hangt van veel factoren af, maar de weersomstandigheden in Nederland worden in elk geval extremer. De vraag is: Hoe richten we Nieuwegein klimaatbestendig in? Daarom heeft het college van B&W de visie klimaatadaptatie vastgesteld, die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Wethouder Duurzaamheid Marieke Schouten: Dat het klimaat verandert, en dat het negatieve gevolgen kan hebben is tegenwoordig geen vraag meer. Hittestress en watertekort, extreme buien, we ervaren het steeds vaker. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren, moeten we als gemeente stap voor stap investeren in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Maar ook inwoners en ondernemers kunnen eraan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan groene daken of een watervriendelijke tuin.” Deze aanpak heet ‘klimaatadaptatie’ en doen we niet alleen, maar samen met de provincie, waterschappen en het Rijk. De gemeente zal voor de openbare ruimte zoveel mogelijk de combinatie zoeken met natuurlijke momenten, zoals stadsvernieuwingsprogramma Betere Buurten, nieuwe speelplekken of riolering. “Te denken valt aan een groene inrichting van pleintjes, en woonbuurten, waterdoorlatende bestrating en extra mogelijkheden voor waterberging.”

 

Wat staat er in de visie?
Om richting te geven aan deze opgave in Nieuwegein hebben we:
  • een visie klimaatadaptatie opgesteld met daarin doelen en uitgangspunten waarmee we zoveel mogelijk willen voorkomen dat de gevolgen van de klimaatverandering - hitte, wateroverlast, droogte, en waterveiligheid - leiden tot hinder, schade en overlast.
  • een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin de maatregelen die we de komende vier jaar inzetten.
  • een inspiratieboek ontwikkeld met aansprekende voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen.
 
Besluitvorming
Op 27 september wordt de visie besproken in de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu. In deze commissie worden raadsleden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de visie aan wethouder Marieke Schouten. Daarna staat de visie op de agenda voor besluitvorming in de raadsvergadering van 11 oktober. Nadat de visie wordt vastgesteld gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma.
 
Meepraten en meedenken ?
Je bent van harte welkom tijdens een fractievergadering waarin we de visie klimaatadaptatie gaan bespreken. Neem contact op met de fractievoorzitter: Monique de Beer door het sturen van een mail naar: moniquedebeer@xs4all.nl