Minimumloon voor iedereen, ook voor mensen met arbeidsbeperking

GroenLinks heeft mede de motie van de SP 'Minimumloon voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking ' ingediend. Met deze motie roepen we  het College op om de landelijke regering zo snel mogelijk te laten weten dat ook Nieuwegein tegen het plan is om mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen. De motie werd door alle partijen met uitzondering van de VVD gesteund.

Het kabinet wil de huidige loonkostensubsidie vervangen door een looncompensatie. Op deze manier zou het voor werkgevers makkelijker worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Tegelijk zou het voor de werknemers met een arbeidsbeperking veel ingewikkelder worden en zij kunnen er financieel flink op achteruit gaan. Het invoeren van deze wet past niet bij de inspanningen die Nieuwegein verricht om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Er is inmiddels een goed alternatief van GroenLinks (landelijk). Een alternatief waarin de werknemers met een arbeidsbeperking hun koopkrachten en pensioenrechten behouden en dat bovendien 10 duizend banen oplevert.  Dit alternatief is doorgerekend door het CPB en als positief beoordeeld.