Is Nieuwegein privacy-proof?

GroenLinks fractie stelt vragen aan het College over de aankomende AVG wetgeving.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Vanaf die datum zijn ook gemeenten wettelijk verplicht om aan de nieuwe privacyregels te voldoen en een aantal verplichte maatregelen te treffen.

Beschermen van de privacy is een belangrijke pijler van GroenLinks. De GroenLinks-fractie wil weten hoe de gemeente Nieuwegein er voor staat en in hoeverre Nieuwegein nu aan de eisen van AVG voldoet. Daarom hebben we, via een zgn. Art.42 brief, de volgende vragen aan het College gesteld:

  1. Heeft de gemeente Nieuwegein een functionaris gegevensbescherming aangesteld en hoe is zijn opdracht en mandaat geformuleerd?

  2. Beschikt de gemeente over een register van verwerkingsactiviteiten?

  3. Beschikt de gemeente over een procedure voor inzage in persoonsgegevens?

  4. Beschikt gemeente over een register van datalekken die zijn opgetreden?

  5. Heeft de gemeente een informatiebeleidsplan met daarin een uitwerking omtrent privacy van de persoonsgegevens?

  6. Hoe gaat de gemeente inwoners in kennis stellen van de genomen maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens?

Dankzij de AVG krijgen burgers meer controle en zeggenschap over eigen gegevens.