Special Cronyck de Geyn: 100 jaar kiesrecht

Josephine Lely  (MAS-stagiaire bij GroenLinks Nieuwegein) had de eer om het eerste exemplaar van de special van de Cronyck de Geyn aan burgemeester Frans Backhuijs te overhandigen. Onder de bezielende eindredactie van Raadslid Renée Blom is er een prachtig overzicht gemaakt van 100 jaar Kiesrecht in Jutphaas, Vreeswijk en later Nieuwegein.

Josephine Lely vertelt waarom je als 13-jarige de politiek ‘superleuk’ kunt vinden. Corrie van Rooijen komt uitgebreid aan het woord over de periode van 1974 tot 2014 waarin zij zich als GL- raadslid en wethouder met 200 % heeft ingezet voor Nieuwegein. Tenslotte heeft GL-lid Loes Slooten een aantal artikelen geschreven voor deze special en is raadslid Monique de Beer te zien tijdens de jaarlijkse Roefeldag voor scholieren. Wie een beetje volgt wat de leden en raadsleden van GroenLinks allemaal doen, weet dat zij op allerlei fronten in de Nieuwegeinse samenleving actief zijn. De kennis die zij hierbij opdoen komt ten goede aan hun inbreng in de raad.

Meer weten over wat wij zoal doen? Een dagje meelopen met een raadslid?
Neem contact met ons op via: mschouten@groenlinksnieuwegein.nl