Terugblik raadsvergadering 24 November 2016

Goede informatie voor inwoners en voor raads-en commissieleden

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 november 2016 heeft de gemeenteraad de Wmo- en jeugdhulpverordening vastgesteld. Het college heeft aangegeven dat de inhoud van de verordening in goed leesbare vorm beschikbaar komt. Sp diende een motie in die hiertoe opriep maar trok deze weer in na de toelichting van het college. 

GroenLinks benadrukte   het belangdat onze inwoners goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten bij het verkrijgen van de noodzakelijke hulp en zorg. Daartoe moet er goede, toegankelijke informatie voorhanden zijn.
In de commissie Samenleving is door de wethouder gezegd dat deze informatie in de brochure Geynwijs staat. We kunnen ons voorstellen dat die nog voor verbetering vatbaar is en zullen dat nog nader onderzoeken.
De in de motie van de SP gevraagde ‘vertaling’ van de verordening lijkt ons niet het meest geschikte middel waarop inwoners zitten te wachten. Wij denken meer aan een goede weergave van belangrijke elementen uit de verordening in een duidelijke brochure en waarbij ook meteen de praktische informatie gegeven wordt die inwoners nodig hebben om de juiste weg te vinden.  Daarnaast moet iedere professional in staat zijn om zijn/haar cliënt goed en neutraal te informeren.
Tenslotte blijven we de verbetering van de digitale sociale kaart kritisch volgen en becommentariëren.

 

Fractie GroenLinks roept op tot betere informatie van raads-en commissieleden

De fractie van GroenLinks vindt dat  de informatievoorziening aan de leden van de raad wat betreft het Sociale Domein beter moet zodat we onze taak als raadslid ook goed kunnen vervullen .

We hebben gevraagd om een extra discussie in de commissie samenleving over de informatievoorziening. Deze discussie vindt plaats op 7 december. Dit verzoek van GroenLinks is door bijna alle fracties ondersteund.

MASstagiaires ontdekken fractie GroenLinks

Wij zijn blij dat er jongeren zijn die hun  maatschappelijke stage bij de fractie van GroenLinks willen vervullen. Er lopen nu twee jongeren met de fractie mee , van het Cals en van het Oosterlicht colleges en er staan  verschillende aanvragen in de wacht. Fijn dat er zoveel belangstelling is en we gaan bekijken hoe we dat nog leuker kunnen invullen.
Leuk om ons werk voor de gemeenteraad door de ogen van jongeren te bekijken.
Binnenkort plaatsen we hier hun observaties.