Tramhalte Merwestein moet blijven

Maandag 24 september neemt Provinciale Staten een besluit over tramhalte Merwestein. De raad van Nieuwegein heeft unaniem de motie: ‘Tramhalte Merwestein moet blijven’, aangenomen.

Hiermee is het College opgedragen om per direct de fracties van Provinciale Staten te informeren over het standpunt van de Nieuwegeinse Raad. Het sluiten van deze tramhalte staat haaks op de ontwikkelingen in Nieuwegein, zoals: uitbreiding van de binnenstad van Nieuwegein met 650 woningen en een bioscoop, het verlagen van de parkeerdruk, het willen ontzien van de binnenstad en de ambities op het gebied van duurzaamheid van de gemeente Nieuwegein. Nieuwegein is bereid om te investeren in het opknappen van de omgeving van de tramhalte. Het fractielid GroenLinks van de provinciale Staten: Huib van Essen, heeft het debat in de Nieuwegeinse Raad op de publieke tribune gevolgd en kon de moties alvast zelf meenemen.