Installatie Dirk de Knecht als commissielid

Uit de raadsvergadering 18 december 2017

Aan het begin van de vergadering werden twee nieuwe commissieleden geïnstalleerd, waaronder Dirk de Knecht voor GroenLinks. Dirk wordt lid van de commissie ruimtelijke ordening en is ook de nr 2 op onze kieslijst. De rest van deze laatste raadsvergadering van dit jaar verliep tumultueus: door het CDA werd voorgesteld om de bespreking van de verbouwing van het Stadhuis van de agenda te halen. Er werd een interpellatiedebat door StadspartNugein aangevraagd, de gehele raad stemde tegen, en we namen besluiten over de gemeentelijke belastingen en de parkeertarieven.

 

Verbouwing Atrium

Het gemeentehuis heeft jaarlijks te maken met een financieel tekort. Er is daarom de afgelopen jaren gekeken hoe er beter gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare ruimte, zoals bijvoorbeeld de begane grond van het stadshuis, het Atrium. De gemeente heeft samen met de organisaties die ook gebruik maken van het gemeentehuis: De Tweede Verdieping, Movactor, de WIL, daarvoor plannen gemaakt. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt hoe zij beter kunnen samenwerken. Deze plannen houden wel in dat er een forse verbouwing nodig is en daarvoor is een omvangrijke financiering nodig.  Een aantal partijen vond het nog te vroeg om daar nu een besluit over te nemen. GroenLinks wilde dat besluit nu wel nemen, hoe lastig dit besluit ook is. Ook wij vinden het niet acceptabel dat er jaarlijks een financieel tekort is op de exploitatie van het stadshuis. Wij vinden het dan ook jammer dat de meerderheid van de raad de discussie hierover van de agenda heeft gestemd waardoor het ook niet mogelijk was om tot een aangepast voorstel te komen. Het is nu nog onduidelijk hoe we verder gaan met dit onderwerp.

Interpellatie debat
Stadspartij Núwegein vroeg een interpellatiedebat aan. Hoewel GroenLinks het interpellatiedebat een belangrijk recht vindt om te gebruiken, hebben wij zoals ook alle andere partijen tegen het verzoek om dit debat gestemd. Het verzoek daartoe was niet onderbouwd en er is al geruime tijd sprake van laster en aantijgingen aan het adres van de burgemeester en collega-raadsleden.

Belastingen en parkeerregulering
We hebben ingestemd met het voorstel betreffende de gemeentelijke belastingen en de parkeerregulering. Hierbij hebben we een motie ingediend met het verzoek om voor de overtallige overdekte parkeerruimte in de stad, na te gaan of er alternatieve bestemmingen mogelijk zijn in plaats van autogebruik in de stad te stimuleren. Deze motie haalde het niet.

Bestuurlijke dwangmaatregel
We hebben ingestemd met het verzoek om de burgemeester de bevoegdheid te verlenen om een zogenaamde bestuurlijke dwangmaatregel op te leggen als er sprake is van ernstige woonoverlast. Op onze vraag of daarover jaarlijks aan de raad gerapporteerd kan worden, heeft de burgemeester dit toegezegd.