Uit de raadsvergadering 23 en 27 November 2017

Nieuwegein voorbereiden op huisvesten van mensen die begeleid wonen

GroenLinks wil afspraken over goede voorbereiding in de Nieuwegeinse wijken voor maatschappelijke opvang en begeleid wonen. Vanaf 2020/21 is de gemeente Nieuwegein zelf verantwoordelijk voor goede huisvesting van mensen die begeleid wonen of in de maatschappelijke opvang verblijven. Door deze verandering kunnen we ruimte bieden aan mensen in een kwetsbare positie om meer deel te nemen aan de samenleving en GroenLinks wil dat van harte ondersteunen. Dit kan alleen goed gaan als de wijken hier goed op voorbereid zijn, als er voldoende geïnvesteerd wordt in de begeleiding en opvang van mensen die kwetsbaar zijn en als er voldoende oog is voor die mensen die nog niet toe zijn aan meer zelfstandig wonen. De komende jaren moet Nieuwegin een uitvoeringsplan hiervoor maken en GroenLinks heeft in een motie het College opgeroepen om de gemeenteraad pro-actief te betrekken bij het vormgeven van dit plan. Deze motie is door de raad aangenomen.

GroenLinks mist visie in Economische Visie Nieuwegein

GroenLinks heeft tegen de Economische Visie gestemd. Wij vinden dat in die visie er te weinig ambitie is en er kansen blijven liggen. Er kan beter worden ingespeeld op kansen en kennis die Nieuwegein biedt: kennis op  gebied van technische verduurzaming door een  instituut als KWR Water Research en andere bedrijven; de ervaring die we als stad hebben met het werken met bedrijven zoals in Rhijnhuizen gebeurt; kansen die er zijn door de vele opleidingen die Nieuwegein rijk is.  Ook zien we te weinig verbinding met ambities van Nieuwegein om mensen met een beperking volwaardig deel te laten nemen aan het arbeidsproces.  Nieuwegein zou bijvoorbeeld startende ondernemers kunnen faciliteren met een leergang: Sociaal Ondernemen. Er zijn ook in Nieuwegein jonge ondernemers die bij uitstek de ‘beperking’ van mensen juist als meerwaarde willen inzetten in hun bedrijf.

Kunst verrijkt de Binnenstad

Het westelijk deel van de binnenstad van Nieuwegein zal de komende jaren verder worden ontwikkeld. De ambitie is ok het de meest duurzame binnenstad van Nederland te maken. In zo’n nieuw te ontwikkelen wijk is het ook belangrijk dat er nagedacht wordt over hoe mensen kunnen gaan saemn-leven en samen-wonen. Kunst en cultuur van en door (toekomstige) bewoners kunnen daarbij een positeve rol spelen en mensen verbinden. Wij hebben een motie ingediend samen met PvdA en D66 om ook in de ontwikkeling van dit deel van de stad, om kunst- en cultuuractiviteiten van inwoners mogelijk te maken. Ook deze motie is door de raad aangenomen.