Vrnl Monique, Erna, Marieke, Corrie en Jan Willem (achter de camera: Cora)

Veranderingen in de zorg niet algemeen bekend

In de aanloop naar komende raadsvergadering over de WMO en de discussie over de jeugdzorg hebben fractie, kandidaat raadsleden en bestuur op zaterdag 22 februari in het centrum van Nieuwegein weer het publiek bevraagd. Dit keer met de vraag of men bekend is met de veranderingen in de zorg waarbij in 2015 de gemeente verantwoordelijk wordt voor financiering en uitvoering van een groot aantal zorgtaken, waaronder de WMO en jeugdzorg. GroenLinks maakt zich zorgen over de manier waarop de overgang van rijk naar gemeente plaatsvindt en de informatie hierover voor Nieuwegeinse inwoners.

Dat de informatie hierover beter kan bleek wel:  30% van de mensen die we hebben bevraagd wist niet dat de verantwoordelijkheid naar de gemeente gaat. En net als voor GroenLinks blijkt dat voor de mensen die wel weten dat er het nodige gaat veranderen, onduidelijk is wat nu precies. Ook inwoners zitten met de vraag wat er gebeurt wanneer bijvoorbeeld de kosten van de transitie hoger uit blijken te vallen dan begroot. Betekent dit dat er dan op andere terreinen bezuinigd moet worden of dat de gemeentelijke belasting omhoog moet. En vooral natuurlijk  de vraag  of de nodige zorg beschikbaar blijft of wordt . Opmerkelijk was ook in verschillende gesprekken dat mensen werkzaam in de zorg is niet altijd op de hoogte zijn van deze veranderingen. Juist deze mensen zouden een belangrijkere rol moeten hebben in deze veranderingen, maar dat lijkt vooralsnog niet het geval.

GroenLinks vindt dat professionals, zorgontvangers maar ook mantelzorgers en andere vrijwilligers juist mee moeten denken in het vormgeven van deze veranderingen om te voorkomen dat kwetsbare groepen tussen wal en schip vallen en te zorgen dat de gemeente Nieuwegein zorg op maat kan gaan bieden.