Verder uit de raadsvergadering 23 februari

Vragen over de transformatie van het Meander complex en geluidswal Fletcher hotel

We hebben vragen gesteld over de transformatie van het meandercomplex. GroenLinks vindt het zorgwekkend dat het plan is om juist hier kwetsbare groepen te huisvesten. Ook zijn er nog steeds plannen om te onderzoeken of er windturbines bij het kanaal kunnen komen wat van belang is om Nieuwegein energieneutraal te maken. Wij onderschrijven belang van kantorentransformatie en het beschikbaar maken van betaalbare woningen, tegelijk zien we hier ‘botsende belangen’. Op 30 maart wordt een informatieavond gehouden.

Het Fletcher hotel heeft en deel van de geluidsschermen bij de A2 weggehaald en zich daarbij niet geheel gehouden aan afspraken die hierover zijn gemaakt. Wij hebben ons ongenoegen uitgesproken over de slechte communicatie met omwonenden en ook in de raad zijn hierover vragen gesteld door de CU, mede namens GroenLinks en CDA.

Motie anoniem solliciteren.

De PvdA , samen met GroenLinks, D66 en iB (groep De Jong) dienden een motie in om Anoniem Solliciteren in te voeren binnen de gemeentelijke organisatie. De reden hiervoor is dat discriminatie  op de arbeidsmarkt op leeftijd, geslacht of etnische afkomst heel vaak onbewust plaatsvindt. Er vond een stevig debat plaats en de motie haalde het helaas niet.

Afscheid van Erica van Alfen, fractievoorzitter PvdA

Het was de laatste vergadering voor Erica van Alfen, zij heeft een carrière switch gemaakt en runt nu de Read Shop . Wij hebben met veel genoegen met Erica samengewerkt, een bevlogen politica met visie. Wij wensen haar al het goede toe.