Vervolg voedselbank

Initiatief voedselbank slaat aan

Naar aanleiding van een tiental positieve reacties op het initiatief van GroenLinks om een voedselbank in Nieuwegein op te zetten, wordt een eerste overleg georganiseerd op woensdagavond 22 maart om 20 uur in het gemeentehuis. Gekeken zal dan worden hoe het initiatief verder vorm gegeven kan worden.Een voedselbank zou niet nodig hoeven te zijn in een land als Nederland. Niettemin is er ook in Nieuwegein behoefte aan.Uit een onderzoek, dat het NIBUD vorig jaar uitvoerde in Nieuwegein, blijkt dat een aantal gezinnen met meerdere jonge kinderen niet of nauwelijks kan rondkomen.Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dit gesignaleerd en wil van het kabinet aanvullende maatregelen om het de gemeenten mogelijk te maken de armoede beter te kunnen bestrijden. Op dit moment kan echter vooralsnog een voedselbank wat soelaas beiden.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Bert EgginkT 030 6022812M 06 12042174 E b.eggink@hccnet.nl