Voortgang coalitieonderhandelingen

De afgelopen week zijn we als GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, en Mevrouw Kallen als formateur, drie keer bij elkaar geweest en hebben we in goede harmonie met elkaar gesproken. Centraal in die gesprekken stonden de vragen welke bestuursvorm we willen kiezen: een meerderheidscoalitie of een minderheidscoalitie, en wat de belangrijke thema’s zijn voor de komende periode. 

Wij willen doorgaan om een strategische agenda met de raad te ontwikkelen en een coalitieakkoord op hoofdlijnen af te sluiten. In een strategische agenda wordt op hoofdlijnen aangegeven welke thema’s vervolgens met de gehele raad en stad verder uitgewerkt gaan worden. Een strategische agenda is een andere vorm van samenwerking waarbij er meer eigenaarschap komt te liggen bij de gemeenteraad. De komende week wordt nog nader gesproken met Lokale Vernieuwing om bij de besprekingen aan te sluiten. Op dinsdagavond zijn de fractievoorzitters van alle partijen bijgepraat. De onderhandelingen zullen voortgezet worden in het weekend.