Vragen aan college over windmolenpark

D66 en GroenLinks Nieuwegein hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Nieuwegein. Aanleiding is het collegebesluit om ‘geen positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het verzoek van Waternet’ omtrent de realisatie van een windpark bestaande uit vijf windturbines.

 

D66 en GroenLinks zijn verbaasd over dit besluit. Het beoogde windpark geeft een enorme impuls aan de ontwikkeling van een klimaatneutrale stad. Bovendien heeft de gemeenteraad afgelopen voorjaar nog een motie aangenomen waarin de raad het college oproept om “initiatieven die Nieuwegeinse inwoners en ondernemers ontplooien en die erop gericht zijn om van Nieuwegein een klimaatneutrale stad te maken waar mogelijk te ondersteunen”.

Het initiatief van Waternet is bij uitstek zo’n particulier initiatief dat de gemeente kan faciliteren. D66 en GroenLinks vinden dat in het licht van de vastgestelde ambities om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn en de veranderende rol van de overheid er genoeg redenen voor het college zijn om het initiatief van Waternet te omarmen.

Volgens het verslag is het college tot dit besluit gekomen vanwege 'de korte afstand tot woningbouw'. Waternet heeft zelf een indicatie van de locatie van de vijf windturbines gepubliceerd (zie ook   http://www.innovatie.waternet.nl/projecten/windenergie-op-rwzis-en-waterproductielocaties/?meer=true).  Op basis van deze indicatie lijkt ons de argumentatie van het collegebesluit te voorbarig.