Een sociaal en gezonde gemeente

GroenLinks Nieuwegein zet zich in voor een samenleving waarin jij en iedereen zich thuis voelt. Wat je mogelijkheden ook zijn en waar je ook vandaan komt. Wij zetten ons in voor een stad waar je initiatieven kunt nemen, gezond kunt leven in betaalbare woningen en waar rekening gehouden wordt met wat je wel en niet kunt.

Met preventieve maatregelen helpen we gezondheidsproblemen te voorkomen. Wij willen dat er meer op wijkniveau wordt bepaald. Goede zorg kunnen ontvangen, begint met weten waar je terecht kunt. Een goede sociale kaart en onafhankelijke cliënt ondersteuning vinden we van groot belang. Wij willen zorg in de buurt en dichtbij de mensen door persoonlijk contact waarbij zeggenschap over het eigen leven en verstevigen van het eigen netwerk voorop staan. Het is belangrijk dat iedereen die dat dat kan en wil, zo lang mogelijk thuis kan wonen. GroenLinks steunt kleinschalige zorginitiatieven van inwoners, die gezamenlijk de zorg voor hun naasten willen organiseren.

Iedere inwoner moet de vrijheid behouden om zelf zijn ‘regisseur’ in de zorg te kiezen. De zorgprofessionals verdienen meer vertrouwen in plaats van meer controle. Minder administratie betekent meer tijd voor zorg. De gemeente zorgt ervoor dat er goed samengewerkt kan worden tussen alle betrokkenen bij een zorgvraag en maakt daarover afspraken. Zorgverleners moeten voor langere tijd weten waar ze op kunnen rekenen

Kortom, wij staan voor:

 • Wijkbewoners maken met gemeente, wijkplatform en huisartsen inzichtelijk welke gezondheidsproblemen er prioriteit moeten krijgen in de wijk.
 • De gemeente zorgt voor een goede match tussen zorgvrager en –aanbieder, zowel van professionals als van vrijwilligers.
 • Iedere inwoner kan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner, die ondersteunt bij het vinden en organiseren van de juiste hulp.
 • Goede kwaliteit van passende zorg. Zorg blijft ook telefonisch bereikbaar.
 • De eigen bijdrage is geen belemmering voor het krijgen van de benodigde zorg.
 • De zorgpleinen, openbare wijkaccommodaties en de Tweede Verdieping bieden praktische ondersteuning bij het zoeken naar hulp en ondersteuning.
 • Langlopende contracten met zorgverleners.
 • Het sociaal wijkteam krijgt een maatwerkbudget voor het snel oplossen van eenmalige financiële struikelblokken die een goede oplossing in de weg staan.
 • Mantelzorgers worden goed ondersteund bij de uitvoering van hun taken.
 • Het onderzoeken en aangrijpen van mogelijkheden om de luchtkwaliteit in Nieuwegein te verbeteren.
 • Groen in de stad: groene speelgebieden en ontspanning voor volwassenen.
 • Structureel voldoende en gevarieerd woonaanbod voor mensen die begeleid of beschermd willen wonen.
 • Beschermde wooneenheden dicht in de buurt van openbaar vervoer, winkels en zorg.
 • Zoveel mogelijk mensen die kunnen lezen en schrijven is een prioriteit en wordt integraal opgenomen in het beleid sociale domein.
 • De rol van bibliotheken verder verbreden: de bibliotheek heeft een centrale plek in de gemeente en die moet behouden blijven.
 • Er komt extra inzet om volwassenen die moeite hebben met de taal (zowel nieuwkomers als autochtonen) naar de bibliotheek te krijgen voor extra programma’s en mogelijkheden.